Aktivnosti

Izbrani elementi elektrotehniških sistemov

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije Avtorji: Dr. Janez Hrovatin in soavtorji Ferdinand Valenčak, Milan Šerc, Ivan Leban, Rado Isaković in Ivan Iveta Urednika: Dr. Janez Hrovatin, mag. Rudi Zorko Število strani: 289 ISBN: 978-961-6187-60-2 Leto izdaje: 2015 Cena: 43,80 EUR Vsebina: Uvod Zakaj elektroenergetski sistem Elektrarne kot elementi elektroenergetskega sistema Elektroenergetska omrežja Postroji nad 1 kV …

Izbrani elementi elektrotehniških sistemov Preberi več »

Brošura Vodila za delo preglednika

Pregled varnosti in kakovosti NNELI električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele ter priprava zapisnika Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije, Odbor NNELI s shemo eTest Avtorja: Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko Urednik: mag. Bogdan Seliger Število strani: 20 ISBN: 978-961-6187-59-6 Leto izdaje: 2015 Cena: 10,00 EUR Vsebina: Predgovor Zakonska obveza Ustreznost celote Pregledi in meritve Pregled …

Brošura Vodila za delo preglednika Preberi več »

ZRAZ1 – Zunanja razsvetljava

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi preglednikom sistemov zunanje razsvetljave. Pri pravilnem načrtovanju sistemov zunanje razsvetljave je treba upoštevati ekološke vidike, ki jih ureja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.Seminar nudi teoretične osnove, kakor tudi praktične vaje merjenja svetlosti fasad, kot jih ureja Uredba.Po zaključku praktičnih vaj bo izveden tudi preizkus znanja. Kandidati, …

ZRAZ1 – Zunanja razsvetljava Preberi več »

Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke – jesen 2015

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo v smislu Zakona o gradnji objektov opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli. Za seminarje in za osnovni ter dopolnilni strokovni izpit je jeseni 2015 razpisan …

Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke – jesen 2015 Preberi več »

Protieksplozijska zaščita – osnovni in obnovitveni tečaj, jesen 2015

Obveščamo in vabimo vas, da se pridružite usposabljanju za varno delo v področju eksplozijske ogroženosti!Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v Osnovnem oziroma Obnovitvenem seminarju: OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM USPOSOBLJENOSTI 13. in 14. oktober 2015, METREL, Horjul 27. in 28. oktober 2015, Štajerska gospodarska …

Protieksplozijska zaščita – osnovni in obnovitveni tečaj, jesen 2015 Preberi več »

Seminar “Novosti pri graditvi elektroenergetskih omrežij in opravljanju dejavnosti v območju varovanega pasu”

Seminar je namenjen organom, ki pripravljajo prostorske akte, izdajajo gradbena dovoljenja ter projektantom objektov, ki posegajo v varovalne pasove elektroenergetskih omrežij. S sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14) in objavo standarda SIST EN 50341-1:2013 (Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1kV-1.del: Splošne zahteve – skupna določila) je nastala potreba po …

Seminar “Novosti pri graditvi elektroenergetskih omrežij in opravljanju dejavnosti v območju varovanega pasu” Preberi več »

Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije Avtorji: mag. Bogdan Seliger, Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko, Boštjan Flis, Peter Kaube Urednik: mag. Bogdan Seliger Druga dopolnjena izdaja Število strani: 416 ISBN: 978-961-6187-57-2 Leto izdaje: 2015 Cena: 50,00 EUR Vsebina: Vodilo pregledniku o postopku pregleda stanovanjskih stavb Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah Tehnična smernica za …

Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele Preberi več »

Prevod Modrega vodnika za izvajanje predpisov EU o proizvodih

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo novo različico Modrega vodnika za izvajanje predpisov EU o proizvodih. Leta 2000 je bil objavljen Vodnik za izvajanje direktiv po novem pristopu in po svetovnem pristopu (Modri vodnik). Postal je eden glavnih referenčnih dokumentov, ki razloži, kako izvajati zakonodajo, ki …

Prevod Modrega vodnika za izvajanje predpisov EU o proizvodih Preberi več »

Vabilo na seminar “Naprave z regulacijo števila vrtljajev in z diferenčno zaščito”

Seminar je namenjen inštalaterjem, serviserjem in vzdrževalcem naprav in pogonov s frekvenčno regulacijo števila vrtljajev in uporabljeno diferenčno zaščito. Sodobni industrijski pogoni vključujejo elektromotorske sklope z elektronsko regulacijo števila vrtljajev. Taka izvedba motorskih pogonov prinaša velike prednosti in omogoča računalniško vodeno obratovanje, istočasno pa prinaša določene težave pri električni zaščiti pogonov in EM kompatibilnosti.Seminar nudi …

Vabilo na seminar “Naprave z regulacijo števila vrtljajev in z diferenčno zaščito” Preberi več »

Scroll to Top