Aktivnosti

Protieksplozijska zaščita – osnovni in obnovitveni tečaj, pomlad 2016

Obveščamo in vabimo vas, da se pridružite usposabljanju za varno delo v področju eksplozijske ogroženosti! Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma obnovitvenem seminarju: OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM USPOSOBLJENOSTI PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorihPO2: …

Protieksplozijska zaščita – osnovni in obnovitveni tečaj, pomlad 2016 Preberi več »

Delavnica: Izvajanje projektov v dogovorjenih časovnih, funkcionalnih in finančnih okvirjih

Delavnica je namenjena vodjem razvoja, vodje proizvodnje arhitektom informacijskih rešitev, vodjem projektnega vodenja in projektnim vodjem, vodjem oddelkov, vodjem in strokovnim sodelavcem na področju tehnične prodaje, produktnega trženja ter načrtovanja rešitev. S pomočjo pridobljenega znanja boste zmožni učinkoviteje planirati, skrajšati in stabilizirati rezultate procesa (dela). Prav tako boste zmožni zmanjšati zaloge in izboljšati odzivnost glede …

Delavnica: Izvajanje projektov v dogovorjenih časovnih, funkcionalnih in finančnih okvirjih Preberi več »

Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 98/2015 z dne 18. 12. 2015 objavljen Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev. Pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za varno, kakovostno in ekonomsko učinkovito vzdrževanje elektroenergetskih postrojev.Uporablja se za elektroenergetske postroje, ki so del elektroenergetskega sistema, in za elektroenergetske postroje, ki so priključeni na elektroenergetski sistem za …

Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev Preberi več »

Javna obravnava Pravilnika o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno in ekonomično graditev, varno, zanesljivo in nemoteno obratovanje ter vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV.Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 6. januarja 2016. Pripombe se pošljejo na …

Javna obravnava Pravilnika o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti Preberi več »

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 90/2015 z dne 27. 11. 2015 objavljen Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za zaščito nizkonapetostnih omrežij in z njimi povezanih transformatorskih postaj pred:– električnim udarom,– tokovno preobremenitvijo,– prenapetostjo. V veljavo je stopil 12. decembra 2015. Povezava do …

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj Preberi več »

EZS priporočilo EZS TPR-01-2015 Zaščita nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije Avtorji: Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju s strokovno javnostjo Urednik: Alojz Zupanc Število strani: 111 ISBN: 978-961-6187-62-6 Leto izdaje: 2015 Cena: 40,00 EUR Vsebina: Zakoni s podzakonskimi akti Standardi in izrazoslovje Transformatorska postaja Nizkonapetostno omrežje Ozemljitve – splošno Ozemljitveni potencial in napetost dotika Zaščitna ozemljitev transformatorske postaje (TP) Obratovalna ozemljitev nizkonapetostnega …

EZS priporočilo EZS TPR-01-2015 Zaščita nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj Preberi več »

ZRAZ1 Zunanja razsvetljava – dodaten datum

Obveščamo vas, da je zaradi velikega zanimanja razpisan dodaten datum za seminar Zunanje razsvetljave. Seminar bo v torek, 1. decembra 2015. V prilogi je vabilo z novo prijavnico.Na seminar, ki bo 17. novembra, se zaradi polne zasedenosti ni več mogoče prijaviti. Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi preglednikom sistemov zunanje razsvetljave. Pri pravilnem …

ZRAZ1 Zunanja razsvetljava – dodaten datum Preberi več »

Izbrani elementi elektrotehniških sistemov

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije Avtorji: Dr. Janez Hrovatin in soavtorji Ferdinand Valenčak, Milan Šerc, Ivan Leban, Rado Isaković in Ivan Iveta Urednika: Dr. Janez Hrovatin, mag. Rudi Zorko Število strani: 289 ISBN: 978-961-6187-60-2 Leto izdaje: 2015 Cena: 43,80 EUR Vsebina: Uvod Zakaj elektroenergetski sistem Elektrarne kot elementi elektroenergetskega sistema Elektroenergetska omrežja Postroji nad 1 kV …

Izbrani elementi elektrotehniških sistemov Preberi več »

Brošura Vodila za delo preglednika

Pregled varnosti in kakovosti NNELI električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele ter priprava zapisnika Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije, Odbor NNELI s shemo eTest Avtorja: Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko Urednik: mag. Bogdan Seliger Število strani: 20 ISBN: 978-961-6187-59-6 Leto izdaje: 2015 Cena: 10,00 EUR Vsebina: Predgovor Zakonska obveza Ustreznost celote Pregledi in meritve Pregled …

Brošura Vodila za delo preglednika Preberi več »

ZRAZ1 – Zunanja razsvetljava

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi preglednikom sistemov zunanje razsvetljave. Pri pravilnem načrtovanju sistemov zunanje razsvetljave je treba upoštevati ekološke vidike, ki jih ureja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.Seminar nudi teoretične osnove, kakor tudi praktične vaje merjenja svetlosti fasad, kot jih ureja Uredba.Po zaključku praktičnih vaj bo izveden tudi preizkus znanja. Kandidati, …

ZRAZ1 – Zunanja razsvetljava Preberi več »

Scroll to Top