Politika zasebnosti

1. Splošno

Elektrotehniška zveza Slovenije (v nadaljevanju EZS) spoštuje vašo pravico do zasebnosti. Pri izvajanju naših aktivnosti smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

EZS se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam, razen v primerih, opredeljenih v tej Izjavi.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Elektrotehniška zveza Slovenije , Stegne 7, 1000 Ljubljana, info.tajnistvo@ezs-zveza.si, 01 5113 000.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov pri EZS je  Katarina Seliger.

Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info.tajnistvo@ezs-zveza.si ali pokličite na telefonsko številko 01 5113 000.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov velja za:

 • Uporabnike naše spletne strani,
 • Prejemnike naših e-novic,
 • Udeležence naših izobraževanj,
 • Udeležence na naših dogodkih,
 • Končne uporabnike naših storitev (sem spadajo uporabniki naše spletne trgovine, uporabniki naše spletne strani, člani eTest sheme, člani elektrotehniških in strokovnih društev),
 • Strokovno javnost, s katero sodelujemo.

3. Vrste osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj na podlagi jasno izraženih in zakonitih namenov, ki so opredeljeni v tej Politiki. Pri EZS smo predani načelu najmanjšega obsega podatkov, kar pomeni, da zbiramo, hranimo in obdelujemo zgolj tiste podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev namenov, za katere so zbrani.
 Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas (npr. udeležbe na naših dogodkih ali izobraževanj, vaših povpraševanj ali na kakršenkoli drug način, kjer nam posredujete vaše osebne podatke).

Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih evidenc. Osebni podatki, ki jih obdelujemo lahko vključujejo:

 • splošne informacije o vas – kot je ime in priimek (vključno s predpono ali nazivom), spol, starost in datum rojstva;
 • kontaktne informacije – kot je službeni naslov, elektronski naslov, telefonska številka službenega telefona/faks številka, telefonska številka osebnega mobilnega telefona;
 • podatke o poklicu – kot so podatki o vaši izobrazbi, akademski naziv, poklicne kvalifikacije, zaposlitev, , članstvo v nekaterih strokovnih organih, vaš življenjepis;
 • tehnične informacije.

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke smo, zaradi boljše preglednosti, razdelili v tri sklope:

 1. Nameni obdelave strokovne javnosti
 2. Splošni nameni obdelave
 3. Nameni obdelave povezani s spletno trgovino

1. Nameni obdelave strokovne javnosti

Spodaj so predstavljeni nameni, kjer poteka obdelava osebnih podatkov posameznikov strokovne javnosti (za definicijo kdo se uvršča v kategorijo strokovne javnosti, si oglejte zadnjo točko te Politike) in udeležencev kliničnih raziskav.

Sklenitev in izvajanje pogodbe o izobraževanju in avtorske pogodbe

Ime, priimek, naslov, kontakt, TRR, EMŠO, davčno številko, uporabljamo za namene sklenitve in izvajanja pogodbe o izobraževanju in avtorske pogodbe. Ti podatki se obdelujejo na podlagi pogodbe. Več o pogodbi kot podlagi za obdelavo osebnih podatkov lahko najdete v 6. točki te Politike.

2. Splošni nameni obdelave 

V tej točki se nahajajo nameni obdelave, ki so lahko relevantni za obe skupini; tj tako strokovno javnost kot tudi končne uporabnike.

Izpolnjevanje zahtev, postavljenih s strani zakonodaje

V določenih primerih lahko zakonodaja od nas zahteva obdelavo oz. posredovanje vaših osebnih podatkov. V tem primeru vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona; takšna obdelava oz. posredovanje osebnih podatkov pa je obvezno.

Komuniciranje z uporabniki na podlagi vašega povpraševanja, ne glede na kanal povpraševanja (e-mail, telefonski klic ipd.)

Ime, priimek, E-naslov, uporabljamo za odgovor na vaše povpraševanje. Ti podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa seznanjanja naših strank z dodatnimi informacijami. Več o zakonitem interesu kot podlagi za obdelavo osebnih podatkov lahko najdete v 6. točki te Politike.

Sodelovanje na tekmovanju EUREL International Management Cup

Ime, priimek, naslov in kontakt, izobrazba in podatki o prijavljenem projektu uporabljamo za izvedbo sodelovanja na tekmovanju EUREL International Management Cup. Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Pošiljanje e-novic končnim uporabnikom

Ime, priimek, E-naslov, uporabljamo za pošiljanje e-novic. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

3. Nameni povezani z zagotavljanjem storitve spletne trgovine

V to skupino so uvrščeni nameni obdelave, ki se nanašajo na uporabo spletne trgovine.

Omogočanje dostopa in uporabe spletne trgovine za naročilo publikacij

Ime, priimek, E-naslov, naslov, uporabljamo za izvedbo spletnega naročila. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

5. Uporabniki podatkov

Upravljavec lahko vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam. Dostop tretjih oseb do podatkov in obdelava podatkov s strani teh oseb sta omejena na namene, za katere so bili takšni podatki zbrani. Vse tretje osebe, ki jim lahko posredujemo vaše osebne podatke so zavezane k spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi določb te Izjave o varovanju osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

1. Podjetjem, ki zagotavljajo podporne storitve za normalno delovanje naše družbe (ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov, ponudnikom spletnih orodij za pošiljanje e-novic in druge e-pošte , ponudnikom pravnih storitev, administratorju in skrbniku spletne strani ipd.).

2. Organom javne uprave in sodiščem podatke posredujemo, kadar to od nas zahteva zakonodaja (sem spadajo npr. davčni organi ipd.).

Določene osebne podatke izmenjujemo z zgoraj opisanimi tretjimi osebami. Poskrbeli bomo, da je dostop tretjim osebam omogočen za zgolj za namene, določene v tej Izjavi. Sprejeli bomo ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da imajo do vaših osebnih podatkov dostop zgolj zaposleni katerekoli od navedenih tretjih oseb, ki dostop do osebnih podatkov potrebujejo za opravo njihovega dela. Vsi zaposleni, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k varovanju osebnih podatkov, ki jih obdelujejo.

6. Pravne podlage za uporabo osebnih podatkov

Podlage, na katerih uporabljamo vaše osebne podatke, so naslednje:

 • vaša izrecna privolitev – občasno vas bomo morda zaprosili za privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več namenov. Oglejte si razdelek Vaše pravice za informacije o pravicah, ki jih imate, če obdelujemo vaše podatke na podlagi vaše privolitve;
 • zakoniti interesi – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše poslovanje ter zmanjševati motnje pri izvajanju storitev, ki vam jih lahko zagotavljamo. Prav tako nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija z vami bolj relevantna in prilagojena vam ter da je vaša izkušnja z našimi storitvami in izdelki učinkovita in uspešna. Zakoniti interesi lahko vključujejo:
 • omogočanje učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja;
 • omogočanje našim strankam, da imajo hiter in enostaven dostop do izdelkov;
 • ohranjanje skladnosti z našimi notranjimi postopki in politikami upravljanja razmerij s strankami;

Vselej kadar bomo vaše osebne podatke obdelovali na podlagi zakonitih interesov, bomo to izrecno navedli v tej politiki ali vas predhodno obvestili na posebnem obrazcu.

 • Pogodbeni oz. predpogodbeni odnos – vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za namen sklenitve in izvršitve pogodbe z vami. Vaše osebne podatke obdelujemo za čas trajanja pogodbe, vključno z jamčevalnimi ali katerimikoli drugi roki, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe (npr. izvršitev vaših naročil v spletni trgovini).
 • Zakon – vaše osebne podatke obdelujemo, kadar nam tako veleva zakon (npr. davčna zakonodaja).

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi zakona ste nam dolžni posredovati. Posredovanje osebnih podatkov za sklenitev (in izpolnitev) pogodbe je prostovoljno. Kljub temu pa vas opozarjamo, da v kolikor nam osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujemo za izvedbo storitve, ne posredujete, vam takšne storitve ne moremo zagotavljati (npr. posredovanje vašega e-maila pri opravi nakupa v naši spletni trgovini je nujno za izvedbo naročila). Pri obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve, je posredovanje osebnih podatkov vedno prostovoljno in brez negativnih posledic za vas.

7. Obdobje hrambe

Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo hranimo skladno z zakonodajo in le toliko časa, kolikor je potrebno, da dosežemo namene, za katere so bili podatki zbrani.

Kadar čas hrambe osebnih podatkov predpisuje zakon, jih hranimo skladno z določili tega zakona.

Kadar gre za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na podlagi pogodbe, predstavlja čas hrambe podatkov celotno obdobje veljavnosti pogodbe, vključno z jamčevalnimi ali katerikoli drugimi roki, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

Kadar gre za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na podlagi vaše izrecne privolitve, bomo vaše osebne podatke hranili trajno oz. do preklica.

8. Način varstva vaših podatkov

Elektrotehniška zveza Slovenije se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete. Elektrotehniška zveza Slovenije bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v papirnati ali računalniški obliki. Vsi papirnati dokumenti z vašimi osebnimi podatki so shranjeni v varovanih prostorih, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali namerno uničenje, izgubo, poškodbo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po poteku roka hrambe oz. preklicu danega soglasja, se podatki (vključno z vsemi morebitnimi kopijami) nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo. Uničijo oz. trajno izbrišejo se tudi vsi morebitni nosilci osebnih podatkov, kjer se ti podatki nahajajo.

V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o kršitvi nemudoma obvestili pristojni nadzorni organ. Za Slovenijo predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov informacijski pooblaščenec. Več o funkciji pristojnega organa si lahko preberete na njihovi spletni strani. Kadar bi se ob kršitvi varstva osebnih podatkov porajal sumu o izvršitvi kaznivega dejanja, bomo to nemudoma sporočili tudi policiji oz. pristojnemu tožilstvu. V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, kjer obstaja veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, katerih osebne podatke obdelujemo, vas bomo o takšni kršitvi obvestili brez nepotrebnega odlašanja.

9. Vaše pravice

Elektrotehniška zveza Slovenije zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od strokovnega novic

Če ne želite več prejemati novic, nam to lahko javite na elektronski naslov, s katerega ste prejeli e-pošto ali pokličite na telefonsko številko 01 5113 000.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Elektrotehniška zveza Slovenije:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne.
 • omogoči dostop do osebnih podatkov: dostop do osebnih podatkov se izvede le, kadar vam potrdimo, da obdelujemo vaše osebne podatke. Pravico imate zahtevati informacije o tem katere podatke obdelujemo ter kakšen je izvor teh podatkov.,
 • omogoči popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov v zvezi z njim: vabimo vas, da nam vsako spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite, saj le tako lahko zagotovimo točnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih vodimo.,
 • omogoči izpis osebnih podatkov, ki so nam bili posredovani s strani posameznika, v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi obliki,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe):
   Pravica do izbrisa osebnih podatkov je omejena; ne moremo izbrisati tistih vaših osebnih podatkov, katere obdelujemo na podlagi zakona ali pa na podlagi pogodbenega odnosa z nami.
 • omogoči pravico do omejitve obdelave (npr. zahteva po omejitvi obdelave je možna, kadar je v teku preverjanje celovitosti vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo):
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi:
   pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov je omejena na obdelavo, ki poteka na podlagi zakonitega interesa (kdaj je zakoniti interes podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, je navedeno v tej politiki oz. vas bomo o tem predhodno ustrezno obvestili) in obdelavo za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Privolitev lahko posameznik prekliče na katerikoli način, ki so zapisani v 10. točki te Politike. Preklic privolitve za vas ne tvori nikakršnih negativnih posledic. Lahko se zgodi, da vam po umiku privolitve ne bomo nuditi določenih storitev, v kolikor so te storitve takšne narave, da jih brez posredovanja vaših osebnih podatkov ne moremo izvajati (npr. brez obdelave vašega e-naslova vam ne moremo nuditi storitev obveščanja preko e-pošte). Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico podati pritožbo zoper nas pri Informacijskem pooblaščencu.

Svoje pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate po e-pošti na: info.tajnistvo@ezs-zveza.si z označitvijo zadeve varstvo osebnih podatkov ali na telefonski številki: 01 5113 000. Elektrotehniška zveza Slovenije se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Elektrotehniški zvezi Slovenije in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info.tajnistvo@ezs-zveza.si ali pokličite na telefonsko številko 01 5113 000.

11. Definicije

V tej točki so opredeljene definicije pojmov, ki jih uporabljamo v tej Politiki.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika, kot so zlasti: ime, identifikacijska številka, spletni identifikatorji pa tudi dejavniki, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja z osebnimi podatki in vključuje zlasti zbiranje, urejanje, shranjevanje, spreminjanje, vpogled, priklic pa tudi izbris in uničenje teh podatkov.

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Za potrebe te Politike je upravljavec osebnih podatkov Elektrotehniška zveza Slovenije. 

Obdelovalec je fizična ali pravna oseba pa tudi javni organ ali agencijo oziroma drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Strokovna javnost pomeni fizične osebe, ki delajo v elektrotehniški stroki.

Končni uporabnik pomeni vsako fizično osebo, ki uporablja naše storitve (sem spadajo uporabniki spletne trgovine, člani eTest sheme, udeleženci izobraževanj ipd.).

12. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Scroll to Top