Javna obravnava Pravilnika o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno in ekonomično graditev, varno, zanesljivo in nemoteno obratovanje ter vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV.
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 6. januarja 2016.

Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na spletni strani Portala energetike.

Več informacij si lahko preberete na spletnem portalu Portal Energetika/Predpisi SLO/ Javna obravnava Pravilnika o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti.

Scroll to Top