Društva

Aktualno: Vabilo k članstvu v elektrotehniških in strokovnih društvih, ki so del EZS

Kdo so člani?

Člani društev, vključenih v EZS, so lahko vsi, ki jih zanima elektrotehniška stroka in ki žele pri njenem razvoju ter promociji, tako v slovenskem prostoru kot v svetu, aktivno sodelovati. Strokovni profil in stopnja izobrazbe ni omejitev pri članstvu. Dobrodošli so vsi, dijaki, študentje, uslužbenci in upokojenci, ki so pripravljeni del svojega prostega časa, svoje znanje, izkušnje in energijo nameniti napredku elektrotehnike.

Člani so lahko posamezniki, možno pa je tudi kolektivno članstvo. Poleg rednih, imamo tudi zaslužne in častne člane EZS. Posebne skupine tvorijo člani dijaki in študentje ter člani seniorji.

Kaj prinaša članstvo?

Omogoča vam tekočo informiranost o dogajanju na področju elektrotehnike v svetu in pri nas, omogoča vam stalno izobraževanje in aktivno sodelovanje v različnih dejavnostih na področju elektrotehnike. V sodobni Evropi je poudarjen pomen civilne družbe in kot član EZS imate možnost soustvarjati našo sedanjost in sooblikovati našo prihodnost.
S svojimi mednarodnimi povezavami vam EZS omogoča vključevanje v aktivnosti v Evropi in v svetu. Konkretno vam na primer lahko pomaga pri registraciji za evro inženirja (EUR-ING). V obdobju kibernetske družbe, v katerega prihajamo, pa je še posebej pomembna naloga EZS organiziranje in vzpodbujanje druženja njenih članov.
Kot član EZS imate tudi nekatere konkretne ugodnosti, tako prednost in popuste v izobraževalnih programih, popuste na delavnicah in posvetovanjih, popust pri strokovnem glasilu Elektrotehniški vestnik in publikacijah EZS. 

Kot član- študent imate možnost brezplačne udeležbe na nekaterih posvetovanjih in delavnicah EZS, možnost spoznavanja dejavnosti gospodarskih in drugih organizacij s tega področja, podporo pri opravljanju počitniške prakse in pripravništva ter pri vzpostavljanju mednarodnih povezav.
Kot članu-seniorju vam EZS zagotavlja podporo pri organiziranju in izvajanju različnih projektov s področja elektrotehnike, v nacionalnem in v mednarodnem okviru.
Vsi sodelavci kolektivnih članov imajo enake ugodnosti kot posamični člani Zveze. Konkretne ugodnosti posameznih kolektivnih članov pa so opredeljene v pogodbi o kolektivnem članstvu. 

Dolgoročno se dodana vrednost članstva odraža z razvojem strokovne osebne kariere posameznega člana. Običajno so člani sicer aktivni v določenem raziskovalnem, inovacijskem, projektantskem, izvajalskem, nadzornem, izvajalskem, mojstrskem ali podjetniškem področju.

Kako postati član elektrotehniškega društva?

V delo EZS se lahko vključite tako, da se včlanite v najbližje območno elektrotehniško društvo oziroma v specializirano strokovno društvo, katerega dejavnost vam je najbližja. Včlanite se s tem, da izpolnite obrazec, objavljen na dnu te strani oziroma obrazec, ki ga dobite na ustreznem društvu oziroma na strokovni službi EZS.

Cilj društev v okviru EZS je povezava strokovnjakov elektro stroke in nudenje strokovne pomoči svojim članom. Saj lahko le z skupnim delom prispevamo k napredku stroke. Zaradi tega želimo v naše vrste pridobiti mlade strokovnjake, ki bodo na ta način obogatili svoje šolsko znanje s praktičnimi izkušnjami.

Vpis v društvo

Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se poklicno ali strokovno ukvarja z dejavnostmi na področju elektrotehnike. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdorkoli želi postati član mora predložiti pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član določenega društva. S tem se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društev in plačal članarino. O sprejemu v članstvo odloča pristojno društvo v katerega se včlanjujete.

Društva

Novice

Koledar dogodkov
pon
tor
sre
čet
pet
sob
ned
p
t
s
č
p
s
n
27
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zagotovitev varnosti pri preizkusih z nevarno napetostjo na stalnih ali začasnih preizkuševališčih
28/11/2023    
10:00 - 13:00
Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga prirejamo EZS in SIST v torek 28. novembra od 10.00 do 13.00 ure. Vabilo s prijavnico [...]
Scroll to Top