Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 98/2015 z dne 18. 12. 2015 objavljen Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev.

Pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za varno, kakovostno in ekonomsko učinkovito vzdrževanje elektroenergetskih postrojev.
Uporablja se za elektroenergetske postroje, ki so del elektroenergetskega sistema, in za elektroenergetske postroje, ki so priključeni na elektroenergetski sistem za vse napetostne nivoje.
Ne uporablja se za vzdrževanje vodov za električno vleko, v eksplozijsko ogroženih prostorih in za električne inštalacije v stavbah.

V veljavo je stopil 2. januarja 2016.

Povezava do pravilnika:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=124365#!/Pravilnik-o-vzdrzevanju-elektroenergetskih-postrojev

Scroll to Top