Delavnica: Izvajanje projektov v dogovorjenih časovnih, funkcionalnih in finančnih okvirjih

Delavnica je namenjena vodjem razvoja, vodje proizvodnje arhitektom informacijskih rešitev, vodjem projektnega vodenja in projektnim vodjem, vodjem oddelkov, vodjem in strokovnim sodelavcem na področju tehnične prodaje, produktnega trženja ter načrtovanja rešitev.

S pomočjo pridobljenega znanja boste zmožni učinkoviteje planirati, skrajšati in stabilizirati rezultate procesa (dela). Prav tako boste zmožni zmanjšati zaloge in izboljšati odzivnost glede na potrebe trga. Nenazadnje boste zmožni vpeljati proces nenehnih izboljšav v vsakodnevno delo organizacije in omogočiti njeno nadaljnjo krepitev.

Delavnica bo potekala 8 dni po 4 ure, program delavnice je napisan v priponki SEMINAR TOC WS tools and app.
Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti predavanj ter prostorskih možnosti lokacije je seminar namenjen zaključeni skupini do največ 12 udeležencev. Prijave zbiramo do zapolnitve skupine.
Po predhodnih prijavah bosta določena datum in lokacija izobraževanja.

Predavatelj

Dr. Tomaž Aljaž je certificiran strokovnjak na področju Teorije omejitev (angl. Theory Of Constrains – TOC) z znanjem in referencami na tem področju in skoraj 18 let izkušenj v gospodarstvu in bančništvu ter več kot 7 let kot predavatelj doma in v tujini.
V zadnjem obdobju daje poudarek na izboljšavi rezultatov dela z vpeljavo »vitkih« metodologij dela v multinacionalnih organizacijah, vodenje oddelkov in ljudi, strokovnih ekip, vzpostavitev meril dela, priprava celovitih rešitev in vodenje projektov.
Svoje znanje s področja vpeljave »vitkih« metodologij dela je v letih 2013 in 2014 izpopolnjeval na Washington State University, ZDA, ki je specializirana za vpeljevanje »vitkih« metod dela v organizacije, projektna vodenja in druge metode s ciljem izboljšanja rezultatov v podjetjih. Na omenjeni univerzi je v jeseni bil tudi zunanji predavatelj. V aprilu 2014 je pridobil tudi certifikat na mednarodni organizaciji Theory Of Constraints International Certification Organization (TOCICO).

Kotizacija

Kotizacija znaša 800,00 EUR + 22% DDV, skupaj za plačilo 976,00 EUR, pri tem pa je možno odstopiti kadarkoli od seminarja in plačati samo sorazmerni delež glede na udeležbo (po dnevih). Plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543.
Vključuje strokovna predavanja (8 dni po 4 ure), seminarsko gradivo za osebno uporabo, okrepčilo med odmorom in potrdilo o udeležbi.


Scroll to Top