Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 56/2016 z dne 26. 08. 2016 objavljen Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev.

Pravilnik določa minimalne tehnične in varnostne zahteve za izvajanje nalog obratovanja elektroenergetskih postrojev.
Uporablja se za vse elektroenergetske postroje, ki so del elektroenergetskega sistema in vse, ki so priključeni na elektroenergetski sistem, vseh napetostnih nivojev, razen za stanovanja in eno in dvostanovanjske stavbe.

Ne uporablja se za:
– postroje v letalih ali vozilih na zračno blazino, ki se premikajo na lastni pogon;
– postroje na ladjah, ki plujejo po odprtih morjih in plujejo na lastni pogon ali po navodilih kapitana;
– elektronske komunikacijske in informacijske sisteme;
– elektronske krmilne, regulacijske in avtomatizacijske sisteme;
– postroje v rudarstvu;
– inštalacije na morju, za katere velja mednarodno pomorsko pravo;
– inštalacije v vozilih;
– električne vlečne sisteme;
– električne inštalacije v stavbah;
– eksperimentalno raziskovalno delo na področju elektrotehnike.

Pravilnik začne veljati 10. 9. 2016, uporabljati pa se začne dve leti po uveljavitvi.
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati poglavje 1.4. Pravilnika o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Uradni list SFRJ, št. 19/68).

Povezava do pravilnika:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=127619#!/Pravilnik-o-obratovanju-elektroenegetskih-postrojev

Scroll to Top