Kontakti odbora OEV

Predsednik odbora

mag. Rudi Zorko dipl.el.inž. info.oev@ezs-zveza.si T:+386 (0)1 511 30 00 F:+386 (0)1 511 30 04

Sekretarka odbora

Mag. Anja Mozetič Lackovič E-pošta: Anja.Mozetic-Lackovic@gov.si T: +386 (0)1 400 37 10 F: +386 (0)1 400 32 83
Scroll to Top