Dokumenti odbora OEV

Vsebinski okvir za boljšanje področja električne varnosti odbor izraža s spremljanjem stanja, dajanjem pobud za organiziranje akcij,  promocijo električne varnosti in ozaveščanjem ciljnih skupin prebivalcev. Člani izvajajo nekatere naloge, ki so neposredna  smer  delovanja odbora z aktivnostmi na področjih: 

  • Direktive EU povezane z električno varnostjo 
  • Inšpekcijski nadzor električnih proizvodov in storitev 
  • Nadzor električne varnosti pri delu in vseh situacijah v zvezi z delom 
  • Spremljanje in predlaganje ukrepov na osnovi poročil, analiz ali spoznaj  predstavnikov članov Odbora za električno varnost. 

Odbor večino nalog z vidika programa dela in poročanja o dosežkih in predlaganja pobud obravnava na svojih sejah. 

Aktualen program dela

Zapisnik in poročilo

Arhiv dokumentov za pretekla leta

Scroll to Top