Strokovni organi EZS

Strokovni svet EZS je sestavljen iz 15 priznanih vodilnih delavcev gospodarskih in raziskovalnih organizacij podpornih članov EZS. Naloga Strokovnega sveta za tehniško regulativo je nadziranje in usmerjanje dejavnosti zveze EZS ter podpora dejavnostim in delovnim skupinam EZS pri pripravi in izdajanju tehniških predpisov. 

Kontaktna oseba: 

Lojze Zupanc  

Kontakt: info.predpisi@ezs-zveza.si 

Člani odbora so strokovnjaki, ki prihajajo iz elektrogospodarstva in se zavedajo potreb po sodobnih tehniških predpisih. 

Predsednik odbora:

Lojze Zupanc

Kontakt: info.predpisi@ezs-zveza.si 

 

Naloge odbora za energetiko:

 • obnova energetike in njenih podsistemov
 • obravnava t.i. zelene energije v slovenskem elektroenergetskem sistemu
 • ukrepanje ob učinkoviti rabi električne energije
 • soočanje z izzivi novega elektroenergetskega sistema

Predsednik odbora:

prof. dr. Ferdinand Gubina

Kontakt: info.tajnistvo@ezs-zveza.si

Člani odbora so strokovnjaki, ki imajo poleg visoke strokovne usposobljenosti in razumevanja področja dela tudi smisel za slovenski jezik in slovensko besedo.

Predsednik odbora:

prof.dr. Ferdinand Gubina

Kontakt: info.terminologija@ezs-zveza.si 

Člani odbora so tako strokovnjaki, ki delujejo v praksi na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo (pregledniki zahtevnih inštalacij), kakor tudi strokovnjaki, ki delajo na razvoju tega področja.  

Odbor med drugim opozarja na nepravilnosti, pereče napake, delo EZS na tem področju. Potrjuje tudi Mentorje NNELI.

Predsednik odbora: 

Janez Guzelj, dipl. inž. el.

Spletna stran: www.etest.si  

Kontakt: info@etest.si 

Predvsem zaradi zapletene multidisciplinarnosti in pomebnosti različnih področij smo poiskali strokovnjake odbora v različnih delovnih okoljih. Zavedamo se, da lahko le tak pristop omogoči uspešno posredovanje znanja, ki se je nabiralo več deset let in se mora konstantno obnavljati.

Predsednik odbora:

Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., EZS

Tajnik odbora: 

Jože Vončina, kem.tehn., EZS

Strokovni sodelavec odbora: 

mag. Marijan Porenta, univ.dipl. inž.el., EZS

 

Člani odbora:

 • Andrej Arhar, univ.dipl.inž.str., Plinovodi 
 • mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., ZVD Ljubljana 
 • Jure Božič, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring 
 • Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el., EZS 
 • Vili Granda, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring 
 • Matjaž Javoršek, dipl.inž.el., TEVEL  
 • Andrej Kalšek, dipl.inž.el., TEVEL 
 • Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el.,Elsing Inženiring 
 • Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., EZS  
 • Franc Udovč, univ.dipl.inž.str., Bureau Veritas 

Kontakt: info.ex@ezs-zveza.si  

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo od leta 2003 dalje deluje medresorski Odbor za električno varnost (OEV). Odbor je posvetovalni organ na ravni Republike Slovenije. Pospešuje medsebojno usklajevanje mnenj med zainteresiranimi stranmi na področju električne varnosti, z namenom izboljšanja varnosti električnih naprav.  

OEV prvenstveno obravnava zadeve povezane z zakonodajo s področja električne varnosti in njenim izvajanjem ter nudi strokovno pomoč pristojnim resorjem za posamezna področja.
V OEV sodelujejo predstavniki zakonodaje, zbornic, priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti, potrošniških organizacij, nadzornih organov in standardizacije.  

Odbor ima svetovalno vlogo in prvenstveno obravnava zadeve, povezane z zakonodajo o električni varnosti in njenim izvajanjem kot pomoč odgovornim resorjem upravnih organov za posamezna področja. 

Odbor ima nalogo izvajanja aktivnosti v okviru EUREL pri aktivnostih za študente in mlade inženirje, kot sta: 

 • Organizacija slovenskih ekip za sodelovanje na tekmovanju IMC, 
 • EUREL Field Trip. 

Predsednik odbora: 

izr. prof. dr. Gaber Begeš  

Namestnik predsednika: 

izr. prof. dr. Petrun Martin 

Kontakt: mladi.ezs@ezs-zveza.si  

O nas

Novice

Koledar dogodkov
pon
tor
sre
čet
pet
sob
ned
p
t
s
č
p
s
n
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Scroll to Top