Dogodki - Splošni pogoji

Organizator izobraževanj je Elektrotehniška zveza Slovenije.

S prijavo na izobraževanje potrjujem, da sem seznanjen s Politiko zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani in dajem privolitev, da lahko Elektrotehniška zveza Slovenije, kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence udeležencev ter kontaktiranja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino, lokacijo izobraževanja in zadovoljstvom v zvezi z izobraževanjem, za pošiljanje gradiv ter obveščanju o sorodnih seminarjih.

Pogoji, ki veljajo za vsa izobraževanja

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja v primeru premalo prispelih prijav!

Kandidat se lahko brezplačno odjavi najkasneje 3 dni pred pričetkom izobraževanja.

V primeru odpovedi udeležbe kandidata 2 dni pred pričetkom izobraževanja, bo EZS zaradi nastalih stroškov zaračunala kandidatu 50 % cene izobraževanja.

Možnost odpovedi:

  • Po telefonu (v času uradnih) na: 01 5113 000
  • Po e-pošti na enega izmed naslednjih e-poštnih naslovov: o info.ex@ezs-zveza.si (za izobraževanja za področje EX),

Pogoji za izobraževanja za področje protieksplozijske zaščite

S to prijavo sprejemam program Elektrotehniške zveze Slovenije za izobraževanje delavcev za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih v smislu 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS št. 41/2016).

Stroški izobraževanja bremenijo prijavitelja kandidata, ki se s to prijavo zavezuje, da jih bo poravnal po prejetem predračunu pred pričetkom izobraževanja.

Scroll to Top