Zagotovitev varnosti pri preizkusih z nevarno napetostjo na stalnih ali začasnih preizkuševališčih

Zagotovitev varnosti pri preizkusih z nevarno napetostjo na stalnih ali začasnih preizkuševališčih

Datum/Ura

28/11/2023    
10:00 - 13:00

Event Type

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga prirejamo EZS in SIST v torek 28. novembra od 10.00 do 13.00 ure. Vabilo s prijavnico Elektronska prijava

Uvod

Pri preizkusih varnosti tipa, kot tudi pri rutinskih preizkusih, je eden od zelo pomembnih preizkusov tudi preizkus napetostne vzdržnosti z nevarno napetostjo. Seveda pa so tudi drugi preizkusi in meritve, katerih osnova je nevarna napetost. Merilna mesta oziroma preizkuševališča morajo biti grajena tako, da so varna, kar določa standard SIT EN 50191. Naš ZVD zahteva varno delovno mesto pa tudi varnost pri delu. Ključno je to pri delu z visoko napetostjo, razen v primeru, ko je ta časovno omejena ali z omejenim tokom, da je taka visoka napetost še vedno varna. Napetostna preizkušanja materialov, sestavnih delov in naprav pa so običajno brez omejitev, saj mora napetostni vir imeti dovolj veliko tokovno zmožnost in tudi sam preizkus mora trajati mnogo dlje od nekaj milisekund, zato so obvezni varnostni ukrepi, kot je na primer dvoročno upravljanje, sistemi z zaščitnimi pregradami ali zaznavane prisotnosti. Mora pa biti tudi varno za ostale morebitne prisotne. Nevarnost predstavlja dovolj velika količina toka, ki lahko povzroči srčni zastoj (ožganine ali nenadzorovane mišične krče).

Namen

Za konstrukcijo in gradnjo preizkusnih mest je predvidena seznanitev z opredelitvijo možnosti nevarnosti, ki jih povzročijo napetosti, pri tem tudi, kdaj je treba upoštevati standard SIT EN 50191, in se seznaniti z izrazi in dejstvom, kaj sploh predstavlja preizkus z napetostjo. Na kratko bodo opisane nekatere vrste preizkuševališč in prav tako obravnava človeškega faktorja. Skladnost s tem standardom ni potrebna v primeru, ko stik z deli pod napetostjo ne predstavlja nevarnosti. Vrednosti o tem, kdaj je delo pod napetostjo nevarno, določa standard SIST EN 50110-1, Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve, ki obravnava delo pod nevarno napetostjo. Ta standard ne obravnava zahtev za napajanja preizkuševališč. Glede na namen, omenjeni standard ni pokrit z zahtevami evropskih direktiv. Standard, ki navaja varne preizkuse in meritve električne opreme, naprav itd. z nevarno napetostjo, pa izpolnjuje zahteve nekaterih evropskih direktiv. V Sloveniji imamo zakon o varnosti pri delu, ki seveda zahteva med drugim tudi ureditev varnega delovnega mesta oziroma delovišča in ta standard je neposredna podpora zahtevam tega zakona.

Predstavitev je namenjena

 • proizvajalcem,
 • preizkuševalcem,
 • projektantom,
 • drugim osebam, katerih skrb je varno delo z nevarno napetostjo,
 • in vsekakor tudi njihovim nadrejenim.

Kaj boste pridobili z udeležbo?

Seznanili se boste z:

 • namenom napetostnih preizkusov in vrstami napetostnih preizkusov,
 • razlogi za nevarna stanja,
 • nevarnostmi pri preizkusih/meritvah z nevarno napetostjo,
 • izrazi v povezavi s preizkuševališči,
 • vrstami preizkuševališč,
 • zaščitnimi ukrepi, obratovanjem in primeri.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Člani EZS imate pri prijavi 20 % popusta pri kotizaciji. Nudimo tudi 30 % popusta za podjetja, ki prijavijo več kot dva zaposlena.

Udeleženci bodo prejeli original standard SIST EN 50191:2010 (papirna oblika).

Program

10.00 Pozdrav organizatorja
10.00–10.30 Uvodni del

 • kratka predstavitev
 • nevarna napetost
 • mejne vrednosti
 • osnove iz predpisov
10.30–10.45 Razvoj standarda Področje uporabe
10.45–11.05 Nekatera poglavja

 • povezave s standardi
 • definicije
11.05–11.10 Odmor
11.10–11.30 Nekatera poglavja

 • preizkusni postroji
 • zaščita pred električnim udarom

Prepovedana cona

11.30–12.00 Zaščitni ukrepi

 • samodejna zaščita pred neposrednim dotikom
 • brez samodejne zaščite pred neposrednim dotikom
 • preizkusni laboratoriji

Začasna preizkusna postaja

12.00–12.05 Odmor
12.05–12.30 Obratovanje

 • splošno
 • osebje
 • priprava
 • izvajanje
12.30–12.45 Nekaj praktičnih primerov za preverjanje
12.45–13.00 Vprašanja in odgovori

Udeleženci lahko do 20. novembra 2023 pripravite in pošljete vprašanja v zvezi s temo seminarja na seminarji@sist.si.

Izvajalec

Seminar bo izvedel mag. Bogdan Seliger. Na kratko o predavatelju: Mag. Bogdan Seliger je bil do upokojitve zaposlen v podjetju METREL d. d, kjer je med drugim opravljal tudi svetovanja in ostale dejavnosti na področju elektromagnetne združljivosti, varnosti, uporabe standardov, zahtev direktiv. Je član in vodi SIST/TC MOV, prav tako je tudi dolgoletni član SIST/TC EMC. V okviru EZS je sodeloval pri pripravi pravilnikov in smernic za varnost nizkonapetostnih inštalacij ter za zaščito pred strelo, sodeloval je tudi z IZS. Vabilo s prijavnico Elektronska prijava

Scroll to Top