Vzdrževanje naprav in premoženja: zakaj in kako

Vzdrževanje naprav in premoženja: zakaj in kako

Datum/Ura

20/02/2023    
10:00 - 13:30

Event Type

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga prirejamo EZS in SIST v ponedeljek 20. februarja od 10.00 do 13.30 ure.

Uvod

Odgovornost vsake organizacije, ki se ukvarja z vzdrževanjem, je opredeliti strategijo vzdrževanja v skladu z naslednjimi glavnimi cilji:
a) zagotoviti razpoložljivost naprave za zahtevano delovanje ob optimalnih stroških,
b) upoštevati varnost, osebje, okolje in vse druge obvezne zahteve, povezane s to napravo,
c) upoštevati vsakršen vpliv na okolje,
d) ob upoštevanju stroškov podpirati trajnost naprave in/ali kakovost proizvoda ali storitve, ki jo nudi.

Kakovostno vzdrževane naprave pomenijo za lastnika njihovo uporabo z najmanjšimi motnjami. Posledično so zato stroški nižji, zagotovljena je zanesljivost in dolga življenjska doba. Predstavljeni bodo standardi za vzdrževanje, ki prinašajo nekatere bistvene prvine, kako vzdrževati in ohranjati naprave in drugo premoženje v dobri kondiciji. Poudariti je treba potrebo po celostnem načrtovanju in gradnji novih naprav in objektov, ki vključuje zahteve za varnost, ekonomsko in okoljsko učinkovitost, stroške vzdrževanja v življenjski dobi in zanesljivost uporabe. Vsi navedeni standardi bodo dostopni v slovenskem jeziku.

Predstavitev je namenjena:

  • vodstvenim kadrom,
  • vodjem vzdrževanja,
  • projektantom,
  • izvajalcem gradbenih in elektromontažnih del, odgovornim vodjem del,
  • nadzornim inženirjem,
  • izdelovalcem navodil za vzdrževanje in obratovanje,
  • članom IZS, matične sekcije elektroinženirjev,
  • inšpektorjem,
  • drugim zainteresiranim.

Kaj boste pridobili z udeležbo?

Predstavljena bo vsebina in bistvene zahteve standardov, razložen bo pomen posameznih izrazov, podan bo osnovni pregled, kaj standardi sploh vsebujejo, kakšne so novosti pri obnovljenih standardih in katere zahteve so bistvene za proces vzdrževanja.

Udeleženci boste prejeli original standard SIST EN 15341:2019+A1:2022 - Vzdrževanje - Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja, in sicer v papirni obliki (angleški jezik).

Program

10.00 Pozdrav organizatorja
10.05 – 11.30 Obvladovanje premoženja
– pregled, načela in terminologija
– sistemi vodenja – zahteve
– upravljanje sistemov
11.30 – 11.45 Odmor
11.45 – 13.15 Vzdrževanje naprav
– termonilogija s področja vzdrževanja
– ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja
– dokumentacija za vzdrževanje
– kvalificiranje vzdrževalcev
13.15 – 13.30 Vprašanja in odgovori

Izvajalca

Seminar bosta izvedla Lojze Zupanc in prof. dr. Jože Pihler.

Lojze Zupanc, dipl. inž. el.

Študij je opravil na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru. Do upokojitve leta 2007 je bil zaposlen v podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Delo je začel v tehniški dokumentaciji, nadaljeval osemnajst let v oddelku za investicije kot pooblaščeni inženir, nato osem let kot vodja oddelka za obratovanje, od leta 2001 kot izvršni direktor enote distribucije in zadnje leto pred upokojitvijo kot svetovalec uprave za energetske zadeve. Na nivoju Gospodarskega interesnega združenja elektrodistribucijskih podjetij je vodil skupini za tehnične zadeve in skupine za ustanovitev podjetja SODO.
Po upokojitvi je postal sodelavec Elektrotehniške zveze Slovenije kot sekretar za tehnične predpise. Vodi strokovne skupine za pripravo posameznega predloga predpisa, ki ga pristojno ministrstvo objavi v Uradnem listu RS. Področje dela so pravilniki in uredbe s področja elektroenergetike, elektromagnetnih polj, električnih inštalacij in zaščite pred strelo. Med naloge sodi iskanje prevajalcev in delo na terminološkem področju.
Sodeluje z Zvezo društev energetikov Slovenije kot predavatelj dveh strokovnih predmetov za upravljavce energetskih naprav in kot izpraševalec na izpitih.
Tri leta je bil član strokovnega sveta Agencije za energijo, štiri leta pa predsednik sveta Lokalne energetske agencije Gorenjske.
Ljubiteljsko se ukvarja s čebelarstvom in delom v Čebelarskem društvu Besnica, kjer je bil dvanajst let predsednik.

prof. dr. Jože Pihler

Diplomiral je na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI). 10 let je bil zaposlen v Tovarni stikalnih naprav, d. o. o., v Mariboru kot raziskovalec, vodja stikalnih aparatov, vodja kontrole kakovosti in direktor. Od leta 1988 je deloval na FERI v Mariboru, kjer je leta 1995 doktoriral, 2006 pa postal redni profesor. Bil je vodja Laboratorija za energetiko. V močnostnem laboratoriju zavoda ICEM-TC je strokovni vodja, julija 2021 pa se je upokojil.
Pedagoško in raziskovalno delo je opravljal s področja elektroenergetike. Pridobljene izkušnje je prenašal na študente na predavanjih in pri mentorstvih številnim študentom pri doktorskih, magistrskih in diplomskih nalogah. Njegova bibliografija obsega preko 900 prispevkov, in sicer znanstvenih člankov v revijah, prispevkov na konferencah in drugo.
Vodil ali sodeloval je pri 33 strokovnih študijah, kjer izstopata področji upravljanja z energijo in vzdrževanje. Sodeloval je z mnogimi domačimi in tujimi organizacijami, fakultetami ter gospodarstveniki.
Je član IEEE, deluje v mednarodni in nacionalni standardizaciji (IEC in SIST) kot član delovnih skupin in tehničnih odborov na področju terminologije in varovalk.
Sodeluje z Elektrotehniško zvezo Slovenije pri prevodu standardov.
Že dolga leta aktivno sodeluje tudi v slovenskem združenju CIGRE, kjer je trenutno član predsedstva CIGRE- CIRED in predsednik ŠK C4.

Člani EZS imate pri prijavi 20% popusta pri kotizaciji.

Scroll to Top