Vabilo k udeležbi na 31. delavnici VITEL

Datum/Ura

11/05/2015 - 12/05/2015    
Cel dan

Lokacija

Brdo pri Kranju
Predoslje 39,, 4000 Kranj

Vabimo vas k sodelovanju na 31. delavnici o telekomunikacijah VITEL, ki bo potekala 11. in 12. maja 2015 na Brdu pri Kranju.

Tema delavnice

Z izrazom kritična infrastruktura opisujemo tiste zmogljivosti in storitve, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja pomembno vplivala na nacionalno varnost, gospodarstvo, ključne družbene funkcije, zdravje, varnost in zaščito ter družbeno blaginjo.

Direktiva Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite št. 114/2008/ES narekuje državam članicam njeno izvajanje oziroma sprejem predpisov, potrebnih za uskladitev z njenimi določbami. Za izvedbo te zahteve je bila pripravljena Uredba o evropski kritični infrastrukturi, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 35/2011.

Po prioritetah delovanja, oziroma neposrednem vplivu na delovanje drugih sektorjev je kritična infrastruktura v Sloveniji razvrščena po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:

 • Zagotavljanje električne energije;
 • Informacijsko komunikacijska podpora;
 • Preskrba s pitno vodo;
 • Preskrba s hrano;
 • Zagotavljanje zdravstvene oskrbe;
 • Preskrba z naftnimi derivati;
 • Zagotavljanje železniškega prometa;
 • Zagotavljanje letalskega prometa;
 • Delovanje pristaniške dejavnosti;
 • Preskrba s plinom;
 • Delovanje plačilnega prometa;
 • Zagotavljanje oskrbe z gotovino;
 • Delovanje državnega proračuna;
 • Varovanje zdravega okolja.

Tako je enaintrideseta delavnica VITEL zelo primeren dogodek, da se o tem temeljito pogovorimo. Na delavnici bo poudarek posvečen informacijskim in telekomunikacijskim sistemom kot pomembnim delom kritične infrastrukture, njihovi zaščiti in delovanju ter ugotavljanju potrebe za raznorodne izboljšave ob težjih nesrečah in izrednih stanjih.

Obravnavati želimo naslednjo problematiko:

 • Kaj je kritična in kaj ključna infrastruktura za zagotavljanje informacijskih in telekomunikacijskih storitev ter rešitve zanje s poudarkom na Sloveniji.
 • Kibernetske grožnje in ranljivost kritične infrastrukture.
 • Zagotavljanje telekomunikacijskih in informacijskih storitev ob velikih naravnih in drugih nesrečah ter izrednih stanjih. Predvsem so zanimive izkušnje operaterjev različnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov in uporabnikov njihovih storitev ter predlogi za izboljšanje delovanja teh sistemov ob velikih naravnih in drugih nesrečah.
 • Vloga države in civilne zaščite pri zagotavljanju čim manj motenega delovanja javnih telekomunikacijskih omrežij ob naravnih in drugih nesrečah. Vprašanje je, kako bi lahko država in Uprava RS za zaščito in reševanje oziroma njena Civilna zaščita pomagali pri zagotavljanju čim manj motenega zagotavljanja telekomunikacijskih in informacijskih storitev ob takih nesrečah.
 • Izkušnje operaterjev fiksne in mobilne telefonije, ponudnikov informacijskih storitev, policije in Uprave RS za zaščito in reševanje v času lanskoletne ujme z žledom.
 • Stopnje zanesljivosti, razpoložljivosti in varnosti, ki nam jih zagotavljajo nove tehnologije.
 • Ali je LTE prava izbira za telekomunikacijsko platformo profesionalnih radijskih komunikacij?
 • Razvoj radijskih omrežij in kritične komunikacije.
 • Ali so v zvezi s kritično infrastrukturo potrebne spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah?
 • Vloga regulatorja (AKOS) pri zagotavljanju čim manj motenega zagotavljanja telekomunikacijskih in informacijskih storitev ob naravnih in drugih nesrečah.

Vprašanj je veliko, zato vas vabimo k sodelovanju, da z neobremenjenim in pozitivnim pristopom za našo prihodnost stvari osvetlimo iz različnih zornih kotov in na čim več vprašanj tudi strokovno odgovorimo.

Pričakujemo zanimive, argumentirane prispevke in plodno razpravo z upoštevnimi sklepi.

Obvestilo predavateljem in podjetjem

Zainteresirane predavatelje in podjetja vabimo, da nam do 2. marca 2015 na e-naslov vitel@guest.arnes.si javite naslov predavanja, ime predavatelja in kratek povzetek prispevka (do 10 vrstic). Ponudnike opreme in rešitev pa vabimo, da se na delavnici predstavijo s plakati ali s prikazom opreme oziroma tehničnih in/ali tehnoloških rešitev.

Programski odbor bo na podlagi prispelih predlogov do 27. marca 2015 oblikoval program delavnice. Rok za oddajo končne različice prispevka je 20. april 2015. Sprejemamo samo prispevke v obliki referatov (ko bo prispevek izbran, dobi avtor predlogo v elektronski obliki).

Izbrani prispevki in plakatne predstavitve bodo objavljene v tiskanem zborniku delavnice in v e-obliki, ki ju bodo prejeli udeleženci delavnice.

Informacije

Aktualne informacije so dostopne na spletnem naslovu www.ezs-zveza.si/vitel/31delavnica. Dodatne informacije in odgovori na morebitna vprašanja ter predloge so vam na voljo na naslovu: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana tel. : 01 511 3000

faks: 01 511 3004 e-pošta: vitel@guest.arnes.si

Vljudno vabljeni!

Scroll to Top