Upravljanje s premoženjem s poudarkom na vzdrževanju: predstavitev standardov

Upravljanje s premoženjem s poudarkom na vzdrževanju: predstavitev standardov

Datum/Ura

21/04/2022    
10:00 - 13:30

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga prirejamo EZS in SIST v četrtek 21. aprila 2022 od 10.00 do 13.30 ure

Uvod

Namen spletnega seminarja je v prvem delu predstaviti zainteresiranim standard SIST ISO 55000:2017. Obvladovanje premoženja – Pregled, načela in terminologija, ki bo v kratkem na razpolago v slovenskem jeziku. K temu standardu sodita še standarda SIST ISO 55001:2017 Obvladovanje premoženja – Sistemi vodenja – zahteve, SIST ISO 55002:2019 Obvladovanje premoženja – Upravljanje sistemov.

V drugem delu je namen predstaviti standarde s področja vzdrževanja in sicer:

 • SIST EN 15341:2019 Vzdrževanje – Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja,
 • SIST EN 13269:2016 Vzdrževanje – Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju,
 • SIST EN 13306:2018 Vzdrževanje – Terminologija s področja vzdrževanja,
 • SIST EN 15628:2014 Vzdrževanje – Kvalificiranje vzdrževalcev,
 • SIST EN 13460:2009 Vzdrževanje – Dokumentacija za vzdrževanje

Kakovostno vzdrževane naprave pomenijo za lastnika njihovo uporabo z najmanjšimi motnjami. Posledično so stroški nižji, zagotovljena je zanesljivost in dolga življenjska doba. Predstavljeni bodo standardi o vzdrževanju, ki prinašajo nekatere bistvene prvine, kako vzdrževati in ohranjati naprave in drugo premoženje v dobrem stanju. Poudariti je treba potrebo po celostnem načrtovanju in gradnji novih naprav in objektov, ki vključuje zahteve o varnosti, ekonomski in okoljski učinkovitosti, stroških vzdrževanja v življenjski dobi in zanesljivosti uporabe. Vsi navedeni standardi bodo dostopni v slovenskem jeziku.

Predstavitev je namenjena

 • vodstvenim delavcem,
 • vodjem vzdrževanja,
 • projektantom,
 • izvajalcem gradbenih del, elektromontažnih del, odgovornim vodjem del,
 • nadzornim inženirjem,
 • izdelovalcem navodil za vzdrževanje in obratovanje,
 • članom IZS, matične sekcije elektro inženirjev,
 • inšpektorjem,
 • drugim zainteresiranim.

Zakaj se udeležiti spletnega seminarja?

 • Predstavljena bo vsebina in bistvene zahteve standardov,
 • razložen bo pomen posameznih izrazov,
 • podan bo osnovni pregled, kaj standardi sploh vsebujejo, kakšne so novosti pri obnovljenih standardih in katere zahteve so bistvene.

Stalni udeleženci seminarjev, delavnic in spletnih seminarjev ter podjetja, ki prijavijo več zaposlenih imajo pri prijavi 20 do 30 % popusta.

Predavatelja

Prof. dr. Jože Pihler
Alojzij Zupanc, dipl. ing. el.

Člani EZS imajo 20 % popusta pri prijavi na seminar!

Scroll to Top