Spletni seminar: Predstavitev novih standardov s področja varovalčnih sistemov

Spletni seminar: Predstavitev novih standardov s področja varovalčnih sistemov

Datum/Ura

17/11/2021    
10:00 - 13:00

Event Type

Shranjevanje električne energije bo igralo pomembno vlogo v prihodnjih evropskih in svetovnih sistemih pametnih omrežij in bo nedvomno ključna tehnološka prednostna naloga za razvoj evropskega elektroenergetskega sistema, saj bomo na ta način lahko omrežju zagotovili več fleksibilnosti in uravnoteženosti.

Shranjevanje električne energije izboljša upravljanje distribucijskih omrežij, zmanjša stroške in izboljša učinkovitost. Na ta način bo olajšano uvajanje obnovljivih virov na trg, pospešeno bo razogljičenje električnega omrežja, izboljša varnost in učinkovitost prenosa ter distribucije električne energije, hkrati pa zagotavlja večjo varnost oskrbe z energijo.

Skladno z hitrim razvojem “ES – Energy Storage” sistemov, se je povečala potreba tudi po njihovi pravilni nad-tokovni zaščiti, ki pa mora temeljiti na uporabi ustreznih standardov. V svetovnem merilu za standarde skrbi IEC – mednarodna elektrotehniška komisija, ki združuje vse nacionalne elektrotehnične komiteje. Tehnični odbor IEC SC32B PT7, v katerem sodelujejo tudi strokovnjaki iz Slovenije je pripravil nov standard za baterijske varovalke IEC 60269-7 “Fuse-links for the protection of batteries”, torej “Varovalke za zaščito baterij” ki je tik pred izdajo.

Vsebina

V prvem delu seminarja bodo predstavljene najpomembnejše novosti, ki jih obravnava standard IEC 60269-7 “Fuse-links for the protection of batteries”, predstavljeno pa bo tudi nekaj primerov iz prakse.

V tesni povezavi z baterijskimi sistemi so tudi električne inštalacije na področju foto-napetostnih sistemov. Področje nad-tokovne zaščite teh sistemov pokriva standard IEC 60269-6 “Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems”, torej “Dodatne zahteve za varovalke za zaščito foto-napetostnih energetskih sistemov”, katerega prva izdaja Ed. 1.0 je bila predstavljena daljnega leta 2010, v letošnjem letu pa prihaja med uporabnike nov dodatek. V drugem delu seminarja bodo predstavljene novosti tega dodatka in vpetost v obstoječi standard.

V tretjem delu seminarja pa bo predstavljena konsolidirana verzija standarda IEC TR 60269-5 Ed.2.1 “Guidance for the application of low-voltage fuses, torej “Navodila za uporabo nizkonapetostnih varovalk”. Poleg opisa osnovnih lastnosti nizkonapetostnih varovalk bodo predstavljeni postopki za pravilno dimenzioniranje kratkostične in nad-tokovne zaščite električnih vodnikov, transformatorjev, motorjev in polprevodnikov. V povezavi s prvima dvema predstavljenima standardoma bodo bolj podrobno prikazani postopki za pravilno dimenzioniranje enosmernih – DC aplikacij, predvsem foto-napetostnih in baterijskih inštalacij. V tem delu bo dovolj časa tudi za odprt pogovor z udeleženci in za odgovore na njihova vprašanja.

Predstavitev je namenjena

  • projektantom,
  • izvajalcem elektromontažnih del,
  • nadzornim inženirjem,
  • vodjem vzdrževanja,
  • članom IZS, matične sekcije inženirjev,
  • drugim zainteresiranim.

Kaj boste pridobili z udeležbo

  • podrobno bo predstavljena vsebina omenjenih standardov s poudarkom na praktičnih informacijah,
  • na osnovi prikazanih primerov iz prakse se bomo pogovarjali o pravilni uporabi standardov,
  • razloženi bodo postopki za pravilno dimenzioniranje nadtokovne zaščite posameznih vrst električnih inštalacij.

Predavatelj

Viktor Martinčič, univ. dipl. inž.

 

V novembru bo veljala tudi posebna ugodnost za nakup standardov iz skupine Nizkonapetostne varovalke.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Stalni udeleženci seminarjev, spletnih seminarjev in delavnic ter  podjetja, ki prijavijo več zaposlenih, imajo 30 % popust pri prijavi.

Več informacij, točen program in prijavnica so dostopni TUKAJ.

Člani EZS imate pri prijavi 20% popusta.

Lepo vabljeni!

Scroll to Top