Seminar Zaščita NN omrežij in pripadajočih TP

Datum/Ura

01/03/2016    
9:00

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, izvajalcem in vzdrževalcem, kakor tudi preglednikom sistemov zaščite NNO in pripadajočih TP.

Pravilno načrtovanje naprav in sistemov zaščite v nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih transformatorskih postajah je na novo opredeljen v novem pravilniku. EZS je za to področje izdala tudi priporočilo.
Seminar v prvem delu podrobno predstavlja novi pravilnik. Drugi del na splošno govori o tehničnem priporočilu EZS in standarde, ki jih je treba poznati, v tretjem delu pa se podrobno loteva problema ozemljitev in ozemljevanja, kot jih določa tehnično priporočilo.

Izvajalci usposabljanja

Rado Isakovič, univ. dipl. el. inž.
Strokovnjak, dolga leta zaposlen pri EIMV, ki je tvorno sodeloval pri pripravi pravilnika in Tehničnega priporočila.

Lojze Zupanc, dipl. el. inž.
Pri EZS vodi odbor za energetiko, vodil je delo pri pripravi Pravilnika in Tehničnega priporočila.

dr. Primož Hrobat, univ. dipl. el. inž.
EIMV, vodilni strokovnjak za vprašanja ozemljevanja.

Kotizacija

Kotizacija znaša 130,00 EUR + 22% DDV,
plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543
Vključuje: 5 ur seminarja, gradivo (EZS Priporočilo TPR-01-2015, Zaščita nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj) in potrdilo o udeležbi.

Prijave zbiramo do 26. 2. 2016 (4 dni) pred začetkom seminarja.

Scroll to Top