Protieksplozijska zaščita – začetna in obnovitvena izobraževanja v letu 2021

Datum/Ura

31/03/2021    
Cel dan

Izobraževanje o protieksplozijski zaščiti v skladu  s slovenskim Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (UL RS 41/2016), ki sledi EU direktivam na ATEX področju, organizira EZS že več let in za dva nivoja:

  1. začetno in
  2. obnovitveno izobraževanje

za naslednja delovna področja opravil (PO):

PO1: delavci, ki delajo (PO1-2) ali se le občasno nahajajo (PO1-1) v eksplozijsko ogroženih prostorih,
PO2: sektorski in vodstveni kadri in
PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti prostorih (z upoštevanjem specifičnosti elektro in strojno tehnološke stroke).

Izobraževanja prrejamo tudi ločeno za posamezne naročnike (podjetja in/ali ustanove), ki so seveda prilagojena konkretnemu tehnološkemu procesu. Izobraževanja organiziramo tudi za pooblaščene inženirje, ki projektirajo, vodijo dela in nadzirajo dela za protieksplozijsko zaščito (PO4). Ta izobraževanja organiziramo v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) in skupaj izdamo tudi potrdilo o udežebi na izobraževanju (z upoštevanjem pridobljenih kreditnih točk v skladu s pravili IZS). Podobno pripravljamo izobraževanja za preglednike včlanjene v t.im eTest shemo v okviru EDISON PLUS NNELI, če je dovolj interesentov.

ZAČETNA IZOBRAŽEVANJA S PISNIM PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Tovrstna izobraževanja bodo zaradi pandemije Covid-19 potekala na daljavo, če pa se bodo razmere spremenile, bodo izobraževanja organizirana v okolici Ljubljane in Maribora.

OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE S PISNIM PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Tovrstna izobraževanja bodo zaradi pandemije Covid-19 potekala na daljavo, če pa se bodo razmere spremenile, bodo izobraževanja organizirana v okolici Ljubljane in Maribora.

Opozarjamo, da pandemija Covid-19 vpliva na termine, število udeležencev in lokacijo! Zato datume izobraževanj določamo sproti. O točnem terminu, lokaciji in urniku izobraževanj bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav.

Datoteke

2021.03.30-EX-Razpis_POMLAD-JUNIJ_2021

Scroll to Top