Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, oktober 2024

Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, oktober 2024

Datum/Ura

07/10/2024 - 11/10/2024    
8:15 - 19:00

Lokacija

Hotel PAKA
Rudarska cesta 1, Velenje

Event Type

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo po Gradbenem zakonu GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 19. člen) in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 10.člen) opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli.

Seminar vključuje izpitna programa za:

  • Pooblaščene inženirje elektro stroke (za kandidate, ki imajo končano najmanj drugo bolonjsko stopnjo elektrotehnike oziroma univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, in za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje po 58. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti).
  • Vodje del za področje elektrotehniške stroke (za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje izobrazbe elektrotehniške stroke za izvajalce po 4. točki prve in druge alineje 14. člena Gradbenega zakona).

Za pripravljalne seminarje in strokovne izpite za elektro stroko v letu 2024 so razpisani naslednji termini:

Pripravljalna seminarja Izpiti
11. – 15. 3. 2024 14. 5. 2024 (po potrebi še 15. 5. 2024)
7. – 11. 10. 2024 5. 12. 2024 (po potrebi še 4. 12. 2024)

Seminar za pripravo na strokovni izpit

Pripravljalni seminarji bodo potekali v »Hotelu Paka«, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje, telefon 03 8980 700, e-pošta: info@hotelpaka.com. V kolikor boste v hotelu prenočevali, priporočamo pravočasno rezervacijo.

Pripravljalni seminar traja 5 dni. Udeleženci prejmejo gradivo za pripravo na strokovni izpit, ki ga lahko prevzamejo 3 dni pred začetkom seminarja v pisarni Elektrotehniške zveze Slovenije v Ljubljani, Stegne 7.
Cena za udeležbo na pripravljalnem seminarju je 880,00 € (brez prometnega davka). V ceno so vključena organizacija, predavanja in gradivo.
Za kandidate, ki želijo poslušati posamezna predavanja v okviru seminarjev je cena za posamezno predavanje 70,00 € (brez prometnega davka).
Cena prenočitve ni vključena in jo plača vsak udeleženec sam.

Seminar organiziramo za najmanj 20 oziroma za največ 50 oseb.

 

Prijavnico za udeležbo na seminarju pošljite najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja po:

POMEMBNO!
Pred prijavo na seminar je priporočljivo, da se na IZS pozanimate, ali izpolnjujete pogoje za prijavo na strokovni izpit.

Strokovni izpit

opravljate pri Inženirski zbornici Slovenije, Jarška 10 b, Ljubljana, telefon 01/547 33 15. Prijavnico k strokovnemu izpitu dobite na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije.

Podrobne informacije

Elektrotehniška zveza Slovenije, Vanja Osenar, Ljubljana, Stegne 7
Telefon : (01) 511 30 00, fax (01) 511 30 04
E-pošta : info.tajnistvo@ezs-zveza.si, vanja.osenar@ezs-zveza.si
Uradne ure pri EZS: ponedeljek – petek: od 8. do 12. ure.

Scroll to Top