Preverjanje varnosti fotonapetostnih elektrarn: delavnica s primeri iz prakse

Preverjanje varnosti fotonapetostnih elektrarn: delavnica s primeri iz prakse

Datum/Ura

30/03/2023    
9:00 - 14:15

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Lokacija

Schrack Technik
Miklavška cesta 79a, Hoče pri Mariboru, 2311

Event Type

Na delavnici, ki bo 30. marca, so zapolnjena vsa mesta.
Določen je dodaten datum delavnice, in sicer 11. maj.
Prijava na delavnico.

Delo na terenu je pokazalo, da se na področju namestitve fotonapetostnih elektrarn in naprav ne upošteva vedno pravilnih postopkov izvedbe. Glede na ceno električne energije, se bo porast namestitve le teh še nadaljeval. Zato je pomembno, da vsi, ki sodelujejo v postopku postavitve fotonapetostnih elektrarn in naprav do priključitve v omrežje in ki kasneje te elektrarne/naprave vzdržujejo, poznajo dobro to področje:

 • z vidika zakonodaje in standardizacije, ki to področje pokriva,
 • elementov, ki so sestavni del fotonapetostnih elektrarn in naprav,
 • pravilne izvedbe meritev in
 • tudi pomanjkljivosti, ki so ugotovljene na terenu.

O delavnici

Evropa je že pred časom sprejela strategijo, ki stremi k razvoju pametnejšega in okolju prijaznejšega gospodarstva, ki bo hitro in trajnostno raslo. Eden izmed zadanih ciljev je bil tudi čim večja samooskrba z električno energijo (sonce, voda, veter), ki ne bo odvisna od fosilnih goriv. Ena izmed možnosti samooskrbe z električno energijo je postavitev fotonapetostnih elektrarn in naprav.

V zadnjih letih se je zgodil porast sončnih elektrarn in naprav, ki omogočajo tudi posameznim gospodinjstvom, da si z namestitvijo sončnih celic zmanjšajo račun za električno energijo. Država je v ta namen dodelila tudi subvencije. Zato, da bi se prebivalstvo lahko v čim večjem številu odločilo in namestilo fotonapetostne elektrarne (in naprave), imamo tudi »odpustke« v zakonodaji.

Pri postavitvi fotonapetostnih elektrarn se moramo zavedati, da gre tukaj za proces vnosa električne energije iz drugega zunanjega vira v objekt. Kar pomeni, da je tudi tukaj treba upoštevati razloge, ki bodo zagotovljali električno varnost. Poleg pridobitve dovoljenja za namestitev fotonapetostne elektrarne je izredno pomemben tudi sam proces do končne priključitve na omrežje in vzdrževanje po priključitvi. Treba je upoštevati, da bi morali biti v proces inštalacije/namestitve vključeni 4 udeleženci:

 1. Projektant, ki pripravi ustrezno in pravilno projektno dokumentacijo
 2. Izvajalec, ki pravilno izvede inštalacijo in povezave v skladu s projektno dokumentacijo
 3. Nadzornik, ki nadzoruje, da je bilo delo pravilno izvedeno
 4. Preglednik, ki preveri ustreznost tehnoloških rešitev po veljavni zakonodaji.

Ko je fotonapetostna elektrarna priključena na omrežje, zanjo v celoti odgovarja lastnik. Se pravi, da mora osebno (ali imenovan skrbnik) spremljati delovanje in stanje FE ter poskrbeti za preventivne ukrepe in preglede. Lastnik nosi škodno odgovornost za premoženje iz vira električne energije.

V praksi se vedno ne upošteva pravilnih postopkov izvedbe, prav tako pa nimajo vsi, ki sodelujejo v procesu namestitve, ustreznih znanj oziroma izpustijo določene faze del. V nekaterih državah je to rešeno z uvedbo strokovnih kompetenc za izvajalce (montažerje), preglednike inštalacije, vzdrževalce/skrbnike fotonapetostnih elektrarn.

Kljub temu, da uredba v določenih delih izključuje pravilnika NNELI in ZPS, to ne pomeni, da se lahko opusti izvedbo električne varnosti. Za kvalitetno izvedeno in varno namestitev je treba tudi tukaj upoštevati 5 zlatih pravil, kar pomeni, da je treba izvesti namestitev skladno z zakonodajo, smernicama in ustreznimi standardi.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem, ki sodelujejo v postopku postavitve fotonapetostnih elektrarn in naprav do priključitve v omrežje in vzdrževalcem:

 • Izvajalcem del,
 • Montažerjem fotonapetostnih elektrarn in naprav,
 • Projektantom,
 • Preglednikom,
 • Skrbnikom fotonapetostnih elektrarn in naprav,
 • Vzdrževalcem fotonapetostnih elektrarn in naprav,

Poleg zgoraj naštetih je delavnica namenjena še:

 • Elektro sekciji pri OZS (vzpostavitev/zagotovitev minimalni standardi pri izvajalcih)
 • Delovni inšpekciji (kdo dejansko izvaja posamezna dela?? Delo na črno…)
 • Tržnem inšpektoratu (sledljivost opreme, ki se daje na trg)
 • Inšpekcijskim organom za področje elektroenergetike
 • Gradbeni inšpekciji (za primere, ko se FNE postavlja v sklopu novogradnje objekta za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje)
 • Distribucijskim podjetjem oz. SODO
 • Predstavnikom zavarovalnic: zavarovalni agenti, cenilci škodnih primerov (v Evropi se dviguje število izrednih dogodkov (požarov) fotovoltaike)

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program delavnice

8.30 – 9.00 Prihod udeležencev
9.00 – 9.05 Pozdrav udeležencev s strani organizatorja
9.05 – 12.00 1. del: ZAKONODAJA in STANDARDIZACIJA, POSTOPEK DO PRIKLJUČITVE

1.        Zorec, Andrej: Zakonodaja: SODO, vloga projektanta, nadzornika, priključne sheme (9.05 – 10.30)
2.        Meža, Boštjan: Bistvene zahteve za preizkušanje, dokumentiranje in vzdrževanje kot jih podajajo Tehnični smernici TSG-N-002:2021 in TSG-N-003:2021 ter slovenski standard SIST EN 62446-1 (10.35 – 12.00)

12.00 – 12.20 GLAVNI ODMOR
12.20 – 13.20 2. del: PRIMERI IZ PRAKSE

Guzelj, Janez, Ivančič, Antun, Mlasko Andrej: Praktični vidiki preverjanja FE: pomanjkljivosti, ki so ugotovljene na terenu

13.30 – 14.15 3. del: PREDSTAVITEV PRODAJNEGA PROGRAMA SCHRACK

1.        Klemenšek, Boris: Predstavitev SCHRACK DESIGN (13.30 – 13.40)
2.        Žvikart, Beno: Predstavitev tipičnega načrta razdelilnika za fotonapetostno elektrarno (13.40 – 13.50)
3.        Žvikart, Beno: Primer iz prakse s fotografijami izdelanih fotonapetostnih elektrarn na ključ (13.55 – 14.05)
4.        Pučnik, Mladen: Primeri tipskih razdelilnikov iz prakse z opisom in fotografijami izdelanih razdelilnikov, kot jih načrtuje ing. Pučnik za GEN-i (14.05 – 14.15)

Kotizacija

Kotizacija za podjetja/s.p., ki imajo v shemi eTest včlanjenega vsaj enega zaposlenega (in imajo poravnano članarino) in/ali so člani OZS:
162,00 € + 22% DDV, skupaj za plačilo 197,64 €

Kotizacija za nečlane eTest sheme:
180,00 € + 22% DDV, skupaj za plačilo 219,60 €

Plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543. Račun je odprt pri NLB.

Dodatne informacije

• v pisarni EZS, pri Katarini Seliger, tel.: 01 5113 000, e-pošta: info@etest.si ali katarina.seliger@ezs-zveza.si
• generalnem sekretarju EZS, mag. Rudiju Zorku, tel.: 041 616 771, e-pošta: rudi.zorko@ezs-zveza.si
• predsedniku Odbora EZS NNELI, Janezu Guzelju, tel.: 041 636 537, e-pošta: janez.guzelj@ezs-zveza.si

Vprašanja za razpravo

Vprašanja bo možno postavljati na sami delavnici, vendar prosimo, da za lažjo pripravo razprave pošljete vprašanja, katera bi radi obravnavali na delavnici, po e-pošti na info@etest.si najkasneje 3 dni pred začetkom delavnice (do 27. 3. 2023 do 10. ure).

Priporočljivo je, da pošljete vprašanja že ob sami prijavi na delavnico. Tako boste dobili kvalitetnejše odgovore.

Na delavnici, ki bo 30. marca, so zapolnjena vsa mesta.
Določen je dodaten datum delavnice, in sicer 11. maj.
Prijava na delavnico.

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Scroll to Top