Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava – 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov – teorija in praksa

Datum/Ura

24/06/2021    
Cel dan

Event Type

Vabimo vas, da se nam 24. junija 2021 pridružite na spletnem seminarju Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava – 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov – teorija in praksa, ki ga organiziramo EZS in SIST.

Osnovna tema seminarja

je pravilen izbor svetlobnotehničnih razredov pri projektiranju cestne razsvetljave razredov M, C in P. Slovenski pravni akti s področja varovanja okolja in tehniške smernice s področja cestne razsvetljave postavljajo pred projektanta zahteve, ki jih je v projektu cestne in ulične razsvetljave nujno potrebno upoštevati. Seveda pa je dobro upoštevati tudi veljavne standarde in priporočila s področja zunanje razsvetljave. V sklopu seminarja bomo poleg zgoraj omenjenih regulativnih dokumentov predstavili tudi sodobne pristope k projektiranju zunanje razsvetljave ter razsvetljave za prehode za pešce in kolesarje.

Predstavitev je namenjena

 • načrtovalcem in projektantom,
 • izvajalcem,
 • inštalaterjem,
 • vzdrževalcem,
 • in preglednikom sistemov zunanje razsvetljave.

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • Znanje za naslednja področja zunanje razsvetljave:
  • Regulativa na področju zunanje razsvetljave,
  • Zahteve predpisov in standardov za razsvetljavo cest, ulic in pešpoti,
  • Kako pravilno projektirati zunanjo razsvetljavo.
 • Praktični primeri z izborom svetlobnotehničnih razredov.

Izvajalca

Prof. dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 20 let.
As. dr. Matej B. Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z načrtovanjem ter meritvami notranje in zunanje razsvetljave. Na področju razsvetljave ima že več kot 20 let izkušenj.

Za uspešno udeležbo na izobraževanju morajo imeti udeleženci vsaj osnovno znanje o zunanji razsvetljavi.

Vsak udeleženec bo prejel tudi original tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 v slovenskem jeziku (papirna oblika).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Scroll to Top