Predstavitev sončnih elektrarn z vidika zakonodaje

Predstavitev sončnih elektrarn z vidika zakonodaje

Datum/Ura

04/04/2023    
10:00 - 13:00

Event Type

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga skupaj prirejamo EZS in SIST v torek 4. aprila od 10.00 do 13.00.

O seminarju

Cena električne energije se je zvišala in ni za pričakovati, da se bo kaj kmalu znižala.
Govori se o sončnih elektrarnah, ki proizvajajo električno energijo za lastno porabo ali za prodajo. Na dnevnem redu so težave pri priključevanju sončnih elektrarn za samooskrbo, saj električno omrežje ni prilagojeno. Bilo je zasnovano tako, da se električna energija proizvaja na enem mestu in se nato po prenosnem in distribucijskem omrežju prenaša do odjemalcev. Fizikalna zakonitost električne energije je naslednja: porabiti jo je treba toliko, kolikor se je proizvede. S samooskrbnimi sončnimi elektrarnami se skuša ohraniti ta fizikalna zakonitost tako, da se proizvedena električna energija porabi v bližini mesta proizvodnje. Izvedba tega je precej zahtevna in velikokrat tudi nemogoča zaradi vremenskih pogojev in letnih časov. V zvezi s tem, so se razvili različni načini shranjevanja proizvedene električne energije. Pri tem se je prilagajala tudi zakonodaja.

Namen seminarja je predstaviti zakonodajo tistim, ki razmišljajo o postavitvi sončne elektrarne za samooskrbo ali prodajo proizvedene električne energije. Zakonodaja se je v tem času hitro spreminjala z namenom, da se izvede čim več investicij, ki jih financirajo državljani.
Predstavljene bodo tudi balkonske sončne elektrarne (Plug & Play) oziroma vtične proizvodne naprave, kot so imenovane v Pravilniku o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije.

Spletni seminar je namenjen:

Odgovornim za :

 • nabavo energentov v podjetju ali doma v gospodinjstvu,
 • pripravo in izdelavo projektov električnih inštalacij,
 • trženje, dobavo, sklepanje pogodb, načrtovanje, izdelavo proizvodov z električno energijo iz obnovljivih virov.

Zakaj se udeležiti spletnega seminarja?

 • Seznanili se boste z zakonodajo oziroma predpisi in standardi, potrebnimi pri odločanju o nabavi sončne elektrarne,
 • razmislek o proizvedeni električni energiji, ki ne povzroča izpustov,
 • seznanili se boste s pripravo in vsebino standardov, ki se uporabljajo pri projektiranju električnih inštalacij, in z vplivom standardov, pripravljenih v drugih državah EU,
 • seznanili se boste z zahtevami iz tehničnih smernic, ki se nanašajo na sončne elektrarne.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Stalni udeleženci seminarjev, delavnic in spletnih seminarjev ter podjetja, ki prijavijo več zaposlenih imajo pri prijavi 20 do 30 % popusta.

Udeleženci bodo prejeli najnovejšo izdajo Vodila za področje električne varnosti – Balkonske sončne PV naprave.

Vabilo s prijavnico

Elektronska prijava

Program

Uvodni del (10.00–10.45)

 • Splošno o fotovoltaiki

Prvi del (10.45–11.30)

 • Tehnična zakonodaja (splošno):
  • direktive v povezavi s sončnimi elektrarnami
  • veljavnost evropske zakonodaje v Sloveniji
  • tehnična (evropska) zakonodaja v Sloveniji
 • Zakonska podlaga za sklicevanja na slovenske standarde v predpisih
 • Skladnost – dokazilo:
  • seznam harmoniziranih standardov (LVD)
  • seznam harmoniziranih standardov (EMC)
 • Razlika med sončno elektrarno in balkonsko sončno elektrarno
 • Podpore proizvedeni elektriki iz sončnih elektrarn
 • Neto meritev ali netiranje

11.30–12.00 Odmor

Drugi del (12.30–13.15)

 • Pomisleki pri zaščiti pred električnim udarom
 • Pomisleki pred požarno nevarnostjo zaradi preobremenitve vodnikov v inštalaciji
 • Trend razvoja

Tretji del (13.15–13.40)

 • Stanje na nekaterih trgih v EU

Vprašanja in odgovori (13.40–14.00)

Udeleženci lahko do 27. 3. 2023 pripravite in pošljete vprašanja v zvezi s temo seminarja na seminarji@sist.si.

Predavatelj

Ervin Seršen

Ervin Seršen je urednik elektrotehniške revije Er, ki poleg urejanja revije izbira članke, primerne za objavo, in motivira strokovnjake za pisanje prispevkov. Je tudi častni član v tehničnih odborih na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. V prvem mandatu je bil predsednik strokovnega sveta za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij in je član še v tretjem mandatu. Pri Elektrotehniški zvezi Slovenije sodeluje v komisiji za standardizacijo in terminologijo ter pri prevajanju standardov.
Po zaključenem študiju elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani se je zaposlil v Gorenju, kjer je prehodil pot od konstruktorja, preskuševalca v laboratoriju, vodje razvoja hladilno-zamrzovalnih aparatov, inženirja svetovalca do odgovornega preskuševalca. Na Uradu za standardizacijo in meroslovje je bil svetovalec direktorja in tehnični sekretar v različnih tehničnih odborih. Na Javni agenciji Republike Slovenije za energijo se je ukvarjal s kakovostjo električne energije in vodil slovenski del v evropskem projektu E-TRACK-II. Pripravlja strokovne referate, je reden predavatelj na Kotnikovih dnevih v Radencih in objavlja prispevke v elektrotehniški reviji Er.

Več o seminarju in prijavnica na seminar

Še več o seminarju si lahko preberete v vabilu na povezavi. V vabilu je tudi prijavnica za seminar. Možna je tudi elektronska prijava.

Vabilo s prijavnico

Elektronska prijava

Člani EZS imajo 20 % popusta pri prijavi na seminar!

Pri prijavi se upošteva višji popust!

 

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Scroll to Top