Predstavitev SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev

Datum/Ura

12/10/2021    
10:00 - 14:00

Event Type

Na kratko o seminarju

Iz Pravilnika o varnosti strojev, katerega osnova je EU direktiva o strojih 2006/42/ES je stroj definiran kot:

 • sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča neposredno človeške ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so povezani za določeno uporabo,
 • sklop iz prejšnje alineje, ki mu manjkajo samo komponente za priključek na lokaciji ali na vire energije in gibanja,
  sklop iz prve in druge alineje te točke, pripravljen za namestitev in usposobljen za delovanje kot tak, le če je nameščen na prevoznem sredstvu ali v zgradbi ali konstrukciji,
 • sklopi strojev iz prve, druge in tretje alineje te točke ali delno dokončani, ki so zaradi doseganja istega cilja razmeščeni in krmiljeni tako, da delujejo kot povezana celota,
 • sklop povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so združeni z namenom dviganja bremen in katerih edini vir energije je neposredna uporaba človeške sile.

S 14. septembrom 2021 je prenehala veljavnost predhodne verzije EN 60204-1:2006, njegovega dodatka A1 in popravka AC. S tem se je zaključilo obdobje, ko se proizvajalec pri konstrukciji novega izdelka lahko odloči, kateri standard bo uporabil.

Pred odobritvijo, da se standard lahko navede v seznamu standardov k ustreznim direktivam, je bil zveden pregled standarda. Rezultat tega pregleda so tudi določene spremembe, ki jih je treba upoštevati v evropskem prostoru.

To predavanje bo v namenjeno predstavitvi sprememb in zahtev.

Komu je seminar namenjen

osebam, ki imajo opravka s stroji in njihovo opremo, kot so:

 • proizvajalci,
 • vzdrževalci,
 • serviserji,
 • pregledniki,
 • drugim osebam, katerih skrb je pravilno delovanje in uporaba strojev pa seveda nadrejenih vseh teh.

Izvajalec

Mag. Bogdan Seliger, univ. dipl. ing.
Do upokojitve je bil zaposlen v podjetju METREL d.d, kjer je med drugim opravljal tudi svetovanja in druge dejavnosti na področju elektromagnetne združljivosti, varnosti, uporabe standardov ter zahtev direktiv. V ta namen vodi nacionalni tehnični odbor SIST/TC MOV, poleg tega pa je tudi dolgoletni član nacionalnega tehničnega odbora SIST/TC EMC. V okviru EZS je sodeloval pri pripravi pravilnikov in smernic za varnost nizkonapetostnih (NN) inštalacij, ter zaščite pred strelo, prevajanju strokovnih standardov in kot svetovalec za področje NN inštalacij. Je urednik in soavtor več publikacij za področje nizkonapetostnih inštalacij. Sodeloval je tudi z IZS.

Lokacija

Seminar bo izveden kot spletni seminar. Povezavo do dogodka boste prejeli 3 dni pred seminarjem na vaš elektronski naslov.

Organizator

SIST in EZS

Prijavnica

Več informacij (in zbiranje prijav) je predstavljeno na spletni strani SIST.

Vabilo s prijavnico si lahko prenesete tukaj.

Scroll to Top