Predstavitev novih pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernic

Predstavitev novih pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernic

Datum/Ura

26/11/2021    
9:30 - 15:20

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju o predstavitvi novih pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernicah za področje elektro inštalacij in sistemov zaščite pred strelo, ki bo v petek 26. novembra od 9.30 do predvidoma 15.20 ure.
Seminar organiziramo Elektrotehniška zveza Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.

Vsebina

 1. Električne inštalacije in zaščita pred strelo v luči obnovljenih normativnih dokumentov
 2. Vprašanja in odgovori po objavi obnovljenih pravilnikov in tehničnih smernic v Uradnem listu
 3. Zahteve za zaščito pred strelo z ozirom na stanje tehnike
  • Sistemi zaščite pred strelo
  • Primeri iz prakse
 4. Zagotavljanje kakovosti in varnosti pri elektroinštalacijskih delih: primeri iz prakse
 5. »Srečanje inštalacije z omrežjem«
  • Zaščita pred strelo v distribucijskem omrežju
  • Dovoljene napetosti dotika
  • Globalni ozemljitveni sistem; izvedba ozemljitev, meritve
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu; delo pod napetostjo, ukrepi za varno delo
  • Vzdrževanje
 6. Električna varnost stavb in objektov: predstavitev Tabele z roki za preverjanje

Program

9.15 – 9.30        Prijava udeležencev v sistem
9.30 – 9.40        Uvodni pozdrav (Rudi Zorko, EZS; Andrej Počivavšek, OZS)

I. DEL: Uvod v seminar

9.40 – 10.00      Uvodna predstavitev (Saša Galonja, MOP)
10.00 – 10.45    Razpredanja: Vprašanja in odgovori na že prejeta vprašanja (Bogdan Seliger)

II. DEL: Pravilniki in smernice

10.50 – 11.50    Električne inštalacije in zaščita pred strelo v luči obnovljenih normativnih dokumentov (Janez Guzelj)

11.50 – 12.10 Odmor

12.10 – 12.40    Zahteve za zaščito pred strelo z ozirom na stanje tehnike (Janez Podlipnik)

III. DEL: Primeri iz prakse

12.40 – 13.00    Sistemi zaščite pred strelo (Janez Podlipnik)
13.00 – 13.20    Zagotavljanje kakovosti in varnosti pri elektroinštalacijskih delih (Andrej Počivavšek)

IV. DEL: Povezovanje z drugimi pravilniki in novosti

13.25 – 14.10    »Srečanje inštalacije z omrežjem«  (Lojze Zupanc)
14.10 – 14.30    Električna varnost stavb in objektov: predstavitev Tabele z roki za preverjanje (Katarina Seliger)

14.35 – 15.20    Vprašanja in odgovori

Predavatelji

 • Saša Galonja (Ministrstvo za okolje in prostor)
 • Bogdan Seliger (Elektrotehniška zveza Slovenije)
 • Janez Guzelj (Metrel d.d., Elektrotehniška zveza Slovenije)
 • Janez Podlipnik (Hermi d.o.o.)
 • Andrej Počivavšek (Skupina Počivavšek d.o.o., Obrtna zbornica Slovenije)
 • Lojze Zupanc (Elektrotehniška zveza Slovenije)
 • Katarina Seliger (Elektrotehniška zveza Slovenije)

Kotizacija

110,00 € + 22% DDV, skupaj za plačilo 134,20 €

Podjetja/s.p., ki imajo v shemi eTest NNELI včlanjenega vsaj enega zaposlenega (in imajo poravnano članarino) in/ali so člani OZS imajo pri prijavi udeležencev 40% popust (66,00 € + 22% DDV, skupaj za plačilo: 93,94 €).

Plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543. Račun je odprt pri NLB.

Dodatne informacije

Vprašanja za razpravo

Vprašanja bo možno postavljati na samem seminarju po koncu predavanj, vendar prosimo, da za lažjo pripravo razprave pošljete vprašanja, katera bi radi obravnavali na seminarju po e-pošti na info@etest.si najkasneje 3 dni pred začetkom seminarja, se pravi do 23. novembra.

Priporočljivo je, da pošljete vprašanja že ob sami prijavi na seminar. Tako boste dobili kvalitetnejše odgovore.

Prijava

Prijavite se lahko:

Prijave zbiramo do 23. novembra, tj. najkasneje 3 dni pred pričetkom seminarja. Odjave sprejemamo najkasneje 2 dneva pred začetkom seminarja! V nasprotnem primeru vam zaračunamo 50 % kotizacije.

Seminar bo potekal na spletni platformi MS TEAMS. Povezavo do dogodka boste prejeli 2 dneva pred dogodkom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Scroll to Top