Praktični vidiki standardov SIST EN 50678:2020 in SIST EN 50699:2021

Praktični vidiki standardov SIST EN 50678:2020 in SIST EN 50699:2021

Datum/Ura

14/03/2023    
10:00 - 13:00

Event Type

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga skupaj prirejamo EZS in SIST v torek 14. marca 2023 od 10.00 do 13.00 ure.
Gre za predstavitev dveh standardov, ki bosta verjetno kmalu obvezna za  uporabo tudi v Sloveniji (obvezna za uporabo sta že skoraj v vseh evropskih državah).

O seminarju

Električna oprema mora biti varna in pravilno delovati tako v času, ko je izdelana in se pričenja tržiti, kot tudi v celotni svoji uporabni dobi, prav tako po popravilih ali drugih posegih vanjo.
Za proizvajalca to pomeni, da mora preveriti pravilnost razvoja in konstrukcije nove opreme, kar potrdi preizkus tipa. V proizvodnji je treba opraviti preizkus vsakega kosa izdelane opreme, gre za preizkušanje v seriji, rutinski ali kosovni preizkus.

V obdobju uporabe se oprema lahko pokvari ali pride do predelave in/ali drugih posegov vanjo, pri tem je treba marsikdaj zaradi dostopa določene varnostne ukrepe prilagoditi. Lahko se zgodi, da je treba zamenjati sestavni del, ki vpliva na varnost opreme, ali pa se pri posegu nehote posega še v vgrajene varnostne ukrepe in po ponovni sestavi se utegne zgoditi, da oprema ni varna, kot je bila po proizvodnji. Določeni sestavni deli, izolacijski materiali so lahko bolj ali manj podvrženi staranju in so zato varnostni ukrepi slabši, kot so bili ob vgrajevanju v novo opremo. Na določenih področjih, kjer je varnost pri delu še posebej pomembna, je treba redno preverjati stanje (električne) varnosti opreme. Zgoraj omenjena evropska standarda pokrivata s tem področja, katerih nekateri osnovni standardi skupin izdelkov ne pokrivajo dovolj.

Spletni seminar je namenjen:

osebam, ki imajo opravka s popravili in preverjanjem električne opreme, kot so:

 • proizvajalcem,
 • vzdrževalcem,
 • serviserjem,
 • preglednikom,
 • drugim osebam, katerih skrb je pravilno delovanje in uporaba električne
 • opreme, vsekakor pa tudi njihovim nadrejenim.

  Zakaj se udeležiti spletnega seminarja?

  Z udeležbo boste pridobili osnove v zvezi z namenom obeh standardov, izrazjem in področji, ki jih pokrivata, seznanjeni pa boste tudi z osnovami za izvedbo posameznih preizkusov in meritev. Težišče bodo priprave in pristop k preverjanju varnosti, izbira pravih virov, ocena potrebnih preizkusov in parametrov, dodatno pa bo podano preverjanje električne varnosti oziroma varnosti električne opreme po obeh standardih.
  Predstavljeni bodo tudi razlogi za dokumentiranje.

   Udeleženci boste prejeli original standard SIST EN 50678:2020 Splošni postopek preverjanja učinkovitosti zaščitnih ukrepov za električno opremo po popravilu, in sicer v papirni obliki.

  Stalni udeleženci seminarjev, delavnic in spletnih seminarjev ter podjetja, ki prijavijo več zaposlenih imajo pri prijavi 20 do 30 % popusta.

  Program

  • Uvodni del (10.00 – 10.30)
   • kratka predstavitev
   • varnost električne opreme, namen, razlogi
   • preverjanja električne opreme, zahteve, splošno
  • Področje uporabe (10.30 – 10.45)
   • SIST EN 50678
   • SIST EN 50699
   • zgodovina obeh standardov
   • standardi, ki so do sedaj pokrivali to področje
   • pravni red Evropske unije
   • omejitve uporabe obeh
  • Nekatera poglavja SIST EN 50678 (10.45 – 11.15)
   • povezave s standardi
   • definicije
   • zahteve
   • tehnična dokumentacija
  • Nekatera poglavja SIST EN 50699 (11.20 – 11.50)
   • povezave s standardi
   • definicije
   • zahteve
   • tehnična dokumentacija
  • Meritve in meje, ki jih določata oba standarda (11.50 – 12.05)
   • osnovni preizkusi
   • dodatni preizkusi
  • Praktični primeri za preverjanje (12.10 – 12.45)
   • merilne vezave
   • postopki
   • pomen in uporabnost obeh standardov
  • del: Vprašanja in odgovori (12.45 – 13.00)

  Predavatelj

  Mag. Bogdan Seliger

  Več o seminarju in prijavnica na seminar

  Še več o seminarju si lahko preberete v vabilu na povezavi. V vabilu je tudi prijavnica za seminar.

  Vabilo s prijavnico

  Možna je tudi elektronska prijava.

  Člani EZS imajo 20 % popusta pri prijavi na seminar!

  Scroll to Top