Praktični vidiki standardov SIST EN 50678:2020 in SIST EN 50699:2021

Praktični vidiki standardov SIST EN 50678:2020 in SIST EN 50699:2021

Datum/Ura

13/12/2022    
10:00 - 13:00

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga prirejamo EZS in SIST v četrtek 13. decembra 2022 od 10.00 do 13.00 ure.

Uvod

Električna oprema mora biti varna in pravilno delovati tako v času, ko je izdelana in se pričenja tržiti, kot tudi v celotni svoji uporabni dobi, prav tako po popravilih ali drugih posegih vanjo. Za proizvajalca to pomeni, da mora preveriti pravilnost razvoja in konstrukcije nove opreme, kar potrdi preizkus tipa. V proizvodnji je treba opraviti preizkus vsakega kosa izdelane opreme, gre za preizkušanje v seriji, rutinski ali kosovni preizkus.

V obdobju uporabe se oprema lahko pokvari ali pride do predelave in/ali drugih posegov vanjo, pri tem je treba marsikdaj zaradi dostopa določene varnostne ukrepe prilagoditi. Lahko se zgodi, da je treba zamenjati sestavni del, ki vpliva na varnost opreme, ali pa se pri posegu nehote posega še v vgrajene varnostne ukrepe in po ponovni sestavi se utegne zgoditi, da oprema ni varna, kot je bila po proizvodnji.

Določeni sestavni deli, izolacijski materiali so lahko bolj ali manj podvrženi staranju in so zato varnostni ukrepi slabši, kot so bili ob vgrajevanju v novo opremo. Na določenih področjih, kjer je varnost pri delu še posebej pomembna, je treba redno preverjati stanje (električne) varnosti opreme. Omenjena evropska standarda pokrivata s tem področja, katera nekateri osnovni standardi skupin izdelkov ne pokrivajo dovolj.

Spletni seminar je namenjen:

osebam, ki imajo opravka s popravili in preverjanjem električne opreme, kot so:

  • proizvajalci,
  • vzdrževalci,
  • serviserji,
  • pregledniki,
  • druge osebe, katerih skrb je pravilno delovanje in uporaba električne opreme, vsekakor tudi njihovim nadrejenim.

Zakaj se udeležiti spletnega seminarja?

Z udeležbo pridobite osnove v zvezi z namenom standardov, izrazjem in področji, ki jih pokrivata. Težišče bodo priprave in pristop k preverjanju varnosti, izbiro pravih virov, oceno potrebnih preizkusov in parametrov, dodatno pa bo podano preverjanje električne varnosti oziroma varnosti električne opreme stroja po obeh standardih.

Stalni udeleženci seminarjev, delavnic in spletnih seminarjev ter podjetja, ki prijavijo več zaposlenih imajo pri prijavi 20 do 30 % popusta.

Predavatelj

Mag. Bogdan Seliger

Člani EZS imajo 20 % popusta pri prijavi na seminar!

Scroll to Top