Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih: prijava na izobraževanje – jesen 2022

Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih: prijava na izobraževanje - jesen 2022

Datum/Ura

13/10/2022 - 14/10/2022    
Cel dan

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Event Type

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor prirejata v jesenskih terminih 2022 začetne in obnovitvene seminarje za izobraževanje kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Izobraževanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Zbiramo prijave za naslednje kategorije delavcev:

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadri
 3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti
 4. PO4: pooblaščeni inženirji za projektiranje, vodenje del in nadziranje del graditve objektov v protieksplozijski zaščiti
 5. PO5: merilci nizko napetostnih električnih inštalacij (NNELI)

Vsi, ki se prijavljate za izobraževanje PO1, dopišite v polje za opombe kratico PO1-1 ali PO1-2.

 • PO1-1: delavci, ki so le občasno v eksplozijsko ogroženih okoljih
 • PO1-2: delavci ki tam delajo

Razpisani datumi za prijavo

ZAČETNO/OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

 • 13. in 14. oktober 2022

OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PORIDOBLJENEGA ZNANJA

 • 14. oktober 2022

(v primeru omejitev zaradi Covid 19 bo seminar na daljavo z uporabo orodja MS TEAMS)

Na izobraževanje se lahko prijavite z izpolnitvijo spodnjega obrazca ali z izpolnjeno prijavnico.

Cenik seminarjev

 SEMINAR ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih: 285,00 EUR
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadri: 390,00 EUR
 3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti: 390,00 EUR
 4. PO4: projektanti, izvajalci del in nadzorniki del v eksplozijsko ogroženih prostorih: 390,00 EUR
 5. PO5: merilci nizkonapetostnih električnih inštalacij: 390,00 EUR

SEMINAR ZA OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Za vse udeležence enako v višini: 250,00 EUR

Navedene cene ne vključujejo DDV.
V ceno so zajeti naslednji stroški: priprava strokovnih gradiv, organizacija in izvedba seminarjev, izvedba praktičnega dela izobraževanja (le za kandidate PO1 in PO3) in zaključnega preizkusa znanja kandidatov.
Navedene cene veljajo, če se na izobraževanje prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali usposabljanje preložiti na kasnejši termin.

Dodatne informacije

Več informacij o izobraževanjih in kaj je v njih zajeto, si lahko preberete tukaj.

Dodatne informacije o izvedbi izobraževanja lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si
tel.: 01 511 30 00

Prijava

Prijavite se lahko:

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Scroll to Top