Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, november 2023

Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, november 2023

Datum/Ura

22/11/2023 - 23/11/2023    
0:00

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Event Type

Elektrotehniška zveza Slovenije prireja izobraževanja kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Na izobraževanje vabimo:

  1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
  2. PO2: delavce, ki funkcionalno vzdržujejo naprave in postroje v proizvodnem procesu,
  3. PO3: vodstvene kadre, tehnologe in izdelovalce elaboratov eksplozijske ogroženosti,
  4. PO4: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Osnova za izobraževanje je Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/2016).

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 41/2016) zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer, zagotovi varnost in varovanje zdravja. Tistim, ki delajo v prostorih, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere mora zagotoviti zadostno in ustrezno usposabljanje v zvezi z varovanjem pred eksplozijo. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga eksplozivne atmosfere in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo in uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 45. členu še zahteva, da delodajalec preveri usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti.

Izobraževanja poteka v dveh delih:

  • udeležba na izobraževanju,
  • preizkus znanja.

Za razpisano izobraževanje velja naslednje:
1. dan: za PO1, PO2, PO3 in PO4
2. dan: za PO4

Prijave in informacije

  • Spletna prijava (izpolnite spodnji obrazec)
  • Klasična prijavnica (PDF dokument): Prijavo na izobraževanje in preizkus znanja nam pošljite po e-pošti na naslov info.ex@ezs-zveza.si ali na poštni naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana.
    Pri oddaji klasične prijavnice obvezno dopišite termin, na katerega se prijavljate.
Dodatne informacije o izobraževanju in preizkusu znanja

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si
tel.: 01 511 30 00,
www.ezs-zveza.si

Zadnji rok prijave je 7 dni pred pričetkom izobraževanja.

Več o izobraževanjih za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Scroll to Top