ED Dolenjske in Bele krajine

Strokovno izobraževanje, ogled izobraževalnega centra Renault Nissan Adriatic in zbor članov društva

17.9.2020 smo izvedli zaradi situacije s COVID 19 večkrat odloženo strokovno izobraževanje.  Potekalo je v Izobraževalnem centru Renault Nissan Adriatic, Dolenja vas pri Mirni Peči. Predavanje z naslovom Načrtovanje polnilne infrastrukture na poslovnih in večstanovanjskih lokacijah je izvedel Gregor Cimerman, univ. dipl. inž. elektrotehnike. Pooblaščeni in nadzorni inženirji so za udeležbo na seminarju pridobili 2 …

Strokovno izobraževanje, ogled izobraževalnega centra Renault Nissan Adriatic in zbor članov društva Preberi več »

Jesenska ekskurzija Elektrotehniškega društva DBK

Jesenska popoldanska ekskurzija 18.10.2019 je vključevala: predstavitveni ogled soproizvodnje električne energije in toplote v podjetju ESOL, predstavitveni ogled fotovoltaične proizvodne enote ELDES na posestvu Šuklje v Desincu strokovna diskusija, skupni obed in druženje v Desincu. SPTE – elektrarna na biomaso v tovarni ESOL Esol d.o.o. je invalidsko podjetje , ki se ukvarja z lesno predelovalno …

Jesenska ekskurzija Elektrotehniškega društva DBK Preberi več »

Pomladanska ekskurzija Elektrotehniškega društva DBK

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala: – predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež,– predstavitev podjetja in ogled proizvodnje KOLEKTOR ETRA Ljubljana,– ogled Tehničnega muzeja Slovenije – Bistra in– skupni obed in druženje v okolici Ljubljane. TEM Čatež je podjetje, ki bil na Čatežu leta 1973 ustanovljen v sestavi ljubljanskega podjetja ELMA. Njihovi prvi produkti so …

Pomladanska ekskurzija Elektrotehniškega društva DBK Preberi več »

Zapisnik IO ED Dolenjske

ZAPISNIK S SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA DOLENJSKE z dne 29.01.2019, s pričetkom ob 13:00 uri Sestanka se je udeležilo osem članov IO od skupaj štirinajst ter dva člana nadzornega odbora, odbor je bil večinsko sklepčen. Dnevni red: Poročilo o delovanju društva v letu po volilnem občnem zboru društva Poročilo blagajnika (finančno poslovanje, dodatna racionalizacija …

Zapisnik IO ED Dolenjske Preberi več »

Strokovno srečanje ED Dolenjske

Elektrotehniško društvo Dolenjske  je v četrtek, 15. novembra 2018, organiziralo strokovno srečanje na sedežu društva, veliki sejno sobi stavbe Elektro Ljubljana, DE Novo mesto. Program srečanja so sestavljala tri predavanja s področij energetskih virov in njihovega vključevanja v elektroenergetski sistem, samooskrbe stavb v kombinaciji s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih ali drugih virov ter učinkovitosti …

Strokovno srečanje ED Dolenjske Preberi več »

Ekskurzija ED Dolenjske v HE Brežice in TE Brestanica

Popoldanska ekskurzija je vključevala strokovni ogled HE Brežice in TE Brestanica ter ogled gradu Rajhenburg. Organiziran je bil prevoz iz Črnomlja, s skupnim odhodom ob 12. uri iz Novega mesta. Bili smo gostje skupine GEN, ki je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, katera združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Poleg matične …

Ekskurzija ED Dolenjske v HE Brežice in TE Brestanica Preberi več »

Tehnična ekskurzija ED Dolenjske in Bele krajine, RTP Ločna in DV 110 kV

ED Dolenjske in Bele krajine se je 16. maja 2017 organiziralo tehnični dogodek, in sicer ogled objekta RTP 110/20kV Ločna in ogled izvedbe razvleke vodnikov trase 110kV daljnovoda RTP Bršljin-RTP Gotna vas na odseku križanja z avtocesto, regionalno cesto Novo mesto – Otočec in reko Krko. Dogodka se je udeležilo 20 članov društva. Avtor fotografij: …

Tehnična ekskurzija ED Dolenjske in Bele krajine, RTP Ločna in DV 110 kV Preberi več »

Poslovno poročilo in zapisnik IO ED Dolenjske in Bele Krajine

SESTANEK IZVRŠNEGA ODBORA ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE  z dne, 02. 03. 2017 Prisotni: Silvo Balant, Mitja Brudar, Andrej Paternost, Andrej Sever, Srečko Križman, Janez Zupančič, Andrej Martinčič st., Boris Plut, Milan Mlakar, Ivo Vardič, Andrej Dolinar, Nataša Blažič-Turk, Zmago Udovič.Izostanek opravičili: Rajko VrliničSestanka se je udeležilo trinajst članov IO od skupaj štirinajst, odbor …

Poslovno poročilo in zapisnik IO ED Dolenjske in Bele Krajine Preberi več »

Scroll to Top