Električna varnost objektov po poplavah

Poplave so prizadele ogromno stavb. Ne le da so jih vode poplavile, prenekatere so bile tudi poškodovane. Čim pride do zalitja električne inštalacije, še posebej razdelilnikov, je treba v čim krajšem času pregledati delovanje električne inštalacije.

Odbor NNELI eTest je v ta namen pripravil 2 brošuri za razumevanje situacije in nadaljnje postopanje pred samim priklopom inštalacije oziroma na katere dogodke morate biti pozorni po priklopu inštalacije.

Električna varnost po poplavah

Brošura je namenjena lastnikom stavb.

Pri poplavah je lahko prišlo do poškod električnih inštalacij in naprav, zaščitnih ukrepov in ozemljil.
Pri tem želimo opozoriti, da so poškodbe ozemljil življenjsko nevarne ob okvarah tako na starih kot tudi na novih inštalacijah.

V publikaciji so zapisani primeri napak, tudi življenjsko nevarnih, do katerih lahko pride pri stiku vode z električno inštalacijo.

Zapisana to tudi navodila, kako postopati v tem primeru, na kaj morate biti pozorni in koraki, kaj narediti poplave.

Vodila preglednikom ob poplavah in drugih naravnih nesrečah

Brošura je namenjena preglednikom in strokovno usposobljenim skrbnikom električne varnosti pri izvajanju NNELI in ZPS ob nepredvidenih izpadih, poškodbah, zalitju ob poplavah in drugih naravnih nesrečah.

Koraki pregleda poplavljene električne inštalacije niso enaki prvemu ali periodičnemu pregledu električne inštalacije.
Preglednik mora upoštevati dejstvo, da je znotraj inštalacije na nekaterih mestih ostane vlaga, ki dodatno pripomore k nevarnosti.

Publikacija predpisuje pristop k pregledu stanja inštalacije, na kaj morajo biti pregledniki pozorni in korake pregleda inštalacije.
Posamezne točke preverjanja je treba dokumentirati, fotografirati, voditi evidenco in shraniti rezultate meritev.
Dokumentiranje stanja bo morda zahtevano s strani zavarovalnice, lastnika, upravljalca objekta ali najemodajalca in bo podlaga za oceno izvedbe sanacije in morebitnih popravil.

Scroll to Top