Gradbeni zakon GZ-1: Osvežilni virtualni seminar

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Vsebina

Na seminarju bo predstavljen celoten Gradbeni zakon (GZ-1) (Ur. l. RS, št. 199/21), do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja in celoten proces od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja do vpisa objekta v uradne evidence z vsemi še vedno veljavni podzakonski akti: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, (Ur. l. RS, št. 36/18), Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08), Uredba o zagotavljanju in varnosti pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05), in Uredba o razvrščanju objektov, (Ur. l. RS, št. 96/22).

Predavatelj

Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

Program

8.30 – 09.00PRIJAVA UDELEŽENCEV
09.00 – 14.00ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (1. del)
14.00 – 14.30ODMOR
14.30 – 16.00ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (2. del)

Kotizacija

Kotizacija v višini 200,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Scroll to Top