Novosti pri sklicevanju na standarde v slovenskih tehničnih predpisih: delavnica z okroglo mizo

Vabimo vas k udeležbi na delavnici z okroglo mizo, ki bo potekala v živo, in sicer 18. maja od 9.30 do 13.00 ure v Dvorani Mestne knjižnice Kranj.

Komu je namenjena ta delavnica z okroglo mizo

Delavnica z okroglo mizo je namenjena predstavnikom ministrstev, projektantom, inženirjem in predstavnikom inšpekcijskih dejavnosti ter drugim pripravljalcem in uporabnikom slovenskih tehničnih predpisov in standardov SIST. Prav tako pa tudi učiteljem iz srednjih šol, fakultet oziroma iz univerz. Nadejamo se udeležbe predstavnikov inženirskih zvez, zbornic, predstavnikov GZS in OZS in še posebej iz gospodarstva (tako iz večjih podjetij kot tudi srednjih in manjših podjetij), saj ste vsi uporabniki predpisov in standardov. Zelo bomo veseli tudi predstavnikov strokovnih svetov in tehničnih odborov (TC) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST)!

Sodelujoči predavatelji in predstavniki na Okrogli mizi

Predstavnici Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST
Predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Predstavnik Službe vlade za zakonodajo RS
Predstavnik Inženirske zbornice Slovenije
Predstavnik iz industrije
Predstavnik Elektrotehniške zveze Slovenije

Okroglo mizo bo vodil mag. Anton Pogačnik.

Scroll to Top