Seminar: Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

Elektrotehniška zveza Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije prirejata video seminar specialističnega izobraževanja pooblaščenih inženirjev elektro, gradbene in strojno tehnološke stroke z naslovom Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

Vsebina seminarja

Inženirji se pogosto srečajo z okolji, ki predstavljajo nevarnost za življenje, zdravje in samo vgrajeno opremo. Pri tem so dolžni spoštovati veljavno zakonodajo in podati rešitve, ki preprečijo negativne posledice ali vsaj zmanjšajo tveganja na sprejemljiv nivo.
Eno do takšnih posebnih področij so tudi eksplozijsko nevarna okolja (prahovi, aerosoli, plini in podobno), ki terjajo posebna znanja in izkušnje.
To specialsitično izobraževanje je zaradi svoje interdisciplinarnosti namenjeno vsem inženirjem, zato je del vsebin (dva dni) skupen za vse stroke. Vsebina tretjega dne pa je prilagojena zahtevam posamezne stroke posebej (G, E in S/T). 

Specialistično izobraževanje obsega:

 • Osnove protiekslozijske zaščite (eksplozivne atmosfere, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje, specifičnosti za G, E in S/T, elaborat eksplozijske ogroženosti in odgovornosti udeležencev)
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer in specifičnosti ukrepov G, E in S/T strok
 • Umestitev protieksplozijske zaščite v povezavi z GZ in ZAID
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah EU in specifikacija predpisov v RS
 • Objekti, tehnološki procesi in protieksplozijska zaščita (smernice za pravilni pristop, načrtovanje in graditev s poudarki za posamezne stroke)
 • Električne in neelektične naprave v luči gradbene zasnove objekta – za G stroko
 • Električne inštalacije, tehnologije, lastnovarne inštalacije in katodna zaščita – za E stroko
 • Tehnološka oprema (električna in neelektrična), inertizacija – za S/T stroko.

Seminar je namenjen:

Članom matičnih sekcij(e): MSG, MSS, MSE, MST in vsem, ki jih ta tematika zanima.

PROGRAM SKUPNEGA  DELA IZOBRAŽEVNJA ZA VSE STROKE

Prvi dan, torek 12. april. 2022

8.00 – 8.10mag. Rudi Zorko, Uvod v izobraževanje
8.10 – 10.15Mihael Čokl: Osnove protieksplozijske zaščite:
– eksplozivne atmosfere, viri vžigov ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje,
– primeri eksplozij in analiza vzrokov,
– elaborat eksplozijske ogroženosti,
– protieksplozijska zaščita in odgovornost delodajalca
10.15 – 10.30Odmor
10.30 – 12.00Marjan Kreslin (Bureau Veritas): Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in predpisi za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
12.00 – 13.45Ivan Leban (IZS): Prikaz pomembnejših sprememb in novosti zaradi novih zakonov in umestitev Ex področja.

Drugi dan, sreda 13. april 2022

8.00 – 9.30mag. Ivan Božič (ZVD Ljubljana): Nevarnost elektrostatike v eksplozijsko ogroženih prostorih.
10.00 – 13.00Marjan Kreslin, Franc Udovč (Bureau Veritas): Objekti, tehnološki procesi in protieksplozijska zaščita (smernice za pravilni pristop pri načrtovanu in graditvi objektov):
– tehnološke naprave in oprema za vgradnjo v različne eksplozivne atmosfere,
– dokazila o ustreznosti.
– prepoznavanje eksplozijske ogroženosti in ocena tveganja,
– principi zaščite pred nevarnostjo eksplozij,
13.00 – 13.30Odmor
13.30 – 15.00Marjan Kreslin (Bureau Veritas): Skladnost vgraditve in skladnost vzdrževanja Ex opreme.
15.00Zaključek skupnega dela izobraževanja

PROGRAM NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV ELEKTRO STROKE

Tretji dan, četrtek 14. april 2022

8.00 – 9.30Jure Božič: (ELSING INŽENIRING) Električne naprave in oprema v eksplozijsko ogroženem okolju
9.30 – 11.45Jure Božič (ELSING INŽENIRING): Električne inštalacije v EX prostorih
11.45 – 12.15Odmor
12.15 – 13.45Janez Kokalj (ELSING INŽENIRING) Lastnovarne Exi inštalacije
13.45 – 15.15Franc Udovč (Bureau Veritas): Tehnološke naprave in oprema v eksplozijsko ogroženem okolju: neelektrične naprave in oprema ter inštalacije
15.15 – 16.45Leopold Lovšin (PROJEKT d.d.): Katodna zaščita in blodeči tokovi ter strelovodna zaščita
16.45Zaključek

PROGRAM NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV STROJNE STROKE IN TEHNOLOGOV TER POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV GRADBENE STROKE

Tretji dan, petek 15. april 2022

8.00 – 9.30Vili Granda (Elsing Inženiring): Električne naprave, oprema in inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih
9.30 – 11.00Franc Udovč (Bureau Veritas): Neelektrične naprave, oprema in inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih
11.00 – 11.45Andrej Arhar (Plinovodi): Inertizacija tehnoloških naprav (neobvezno predavanje za gradbeno stroko)
11.45Zaključek

Prijave na izobraževanje

Prijave za izobraževanje zbira Inženirska zbornica Slovenije:

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene naslednje točke

 • Dvodnevni splošni seminar: 5 točk iz izbirnih vsebin
 • Tretji specialistični dan (MSE): 4 točke iz izbirnih vsebin
 • Tretji specialistični dan (MSS, MST, MSG): 3 točke iz izbirnih vsebin

Več informacij in prijave

Lepo vabljeni!

Scroll to Top