Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih: pomlad 2022

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor prirejata v pomladnih terminih 2022 začetne in obnovitvene seminarje za izobraževanje kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Izobraževanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Na izobraževanje vabimo delavce s področja del in opravil (PO):

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 2. PO2: sektorske in vodstvene kadre
 3. PO3: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti
 4. PO4: pooblaščene inženirje za projektiranje, vodenje del in nadziranje del graditve objektov v protieksplozijski zaščiti
 5. PO5: merilce nizko napetostnih električnih inštalacij (NNELI)

Izobraževanje prirejamo v času epidemije Covid 19. Zato ga bomo izvedli na daljavo s pomočjo aplikacije MS TEAMS. Udeleženci izobraževanja bodo sledili predavanjem na zaslonu svojega osebnega računalnika ali na skupnem računalniškem zaslonu v podjetju kjer so zaposleni. Tako izvajalci kot udeleženci izobraževanja bodo pri tem upoštevali vsa navodila za preprečevanje širjenja epidemije, kij ih predpisuje NIJZ.

Seminarje lahko po dogovoru organiziramo tudi v podjetju, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program uizobraževanja, prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve. Naročnik storitve se pri tem obvezuje, da bo pri tem upoštevali vsa navodila za preprečevanje širjenja epidemije, ki jih predpisuje NIJZ.

Razpisani datumi za prvo polletje 2022

ZAČETNO/OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

 • 2. in 3. marec ter 10. in 11. maj 2022

OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PORIDOBLJENEGA ZNANJA

 • 29. marec in 31. maj 2022

Prijave za izobraževanje zbiramo tukaj.

Cenik seminarjev

SEMINAR ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih: 285,00 EUR
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadri: 390,00 EUR
 3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijsko ogroženih prostorih: 390,00 EUR
 4. PO4: projektanti, izvajalci del in nadzorniki del v eksplozijsko ogroženih prostorih: 390,00 EUR
 5. PO5: merilci nizko napetostnih električnih inštalacij: 390,00 EUR

SEMINAR ZA OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Za vse udeležence enako v višini: 250,00 EUR

Navedene cene ne vključujejo DDV.
V ceno so zajeti naslednji stroški: priprava strokovnih gradiv, organizacija in izvedba seminarjev, izvedba praktičnega dela izobraževanja in zaključnega preizkusa pridobljenega znanja kandidatov.
Navedene cene veljajo, če se na izobraževanja prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali izobraževanje preložiti na kasnejši termin.

Lokacija, termin, in časovni potek izobraževanja

Izobraževanje bomo izvedli na dalkjavo s pomočjo aplikacije MS Teams.
O točnem terminu in urniku izobraževanja bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav.

Na osnovi prejetih prijav za praktični del izobraževanja se bomo s kandidati dogovorili še za način izvedbe le-tega.

Dodatne informacije

Več informacij o izobraževanjih

Dodatne informacije o izvedbi izobraževanj lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si
tel.: 01 511 30 00

Scroll to Top