Spletni seminar: Predstavitev novosti, ki jih prinaša NOVA serija standardov SIST EN IEC 61439-X in tehnična smernica TSG-N-002:2021 NN električne inštalacije

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju o predstavitvi novosti, ki jih prinaša NOVA serija standardov SIST EN IEC 61439-X in tehnična smernica TSG-N-002:2021 NN električne inštalacije, ki bo v četrtek 20. januarja od 10.00 do 13.00 ure.
Seminar organiziramo Elektrotehniška zveza Slovenije, skupaj s Slovenskim inštitutom za standardizacijo.

Na seminarju vas bomo seznanili s tehnično zakonodajo, povezavo med evropskimi direktivami in nacionalno zakonodajo, z zakonsko podlago za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih, s postopki ugotavljanja skladnosti, z nivoji standardizacije, s pripravo standardov in veljavnostjo ter prehodnim obdobjem standardov. Pojasnili bomo tudi, da standardi niso obvezni, kljub temu, da se tehnična smernica sklicuje nanje, in zato niso brezplačni.
Poleg tega bomo predstavili povezavo med standardi in zahtevami v Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah ter tehnični smernici TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije. Nakazali bomo tudi pristojnosti in odgovornosti preglednikov električnih inštalacij za zahteve razdelilnikov, kot sestave imenuje tehnična smernica.

Scroll to Top