Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 202/2021 z dne 24. 12. 2021 objavljen nov Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj.

Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za zaščito nizkonapetostnih omrežij in z njimi povezanih transformatorskih postaj pred:
– električnim udarom,
– tokovno preobremenitvijo,
– prenapetostjo.

Pravilnik se uporablja za nizkonapetostna omrežja za razdelitev električne energije z nazivno napetostjo do 1 kV in nazivno frekvenco 50 Hz, vključno z razdelilnimi omaricami in priključnimi omaricami do sponk zaščitnega elementa, ki je namenjen zaščiti električne inštalacije v objektu (v nadaljnjem besedilu: nizkonapetostno omrežje) ter pripadajoče transformatorske postaje s transformacijo srednje napetosti na nizko napetost (v nadaljnjem besedilu: transformatorska postaja).
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetske infrastrukture v elektroenergetiki.

Ta pravilnik se ne uporablja za transformatorske postaje in nizkonapetostna omrežja:

  • v podzemnih rudnikih,
  • v elektrokemični industriji,
  • na eksplozijsko ogroženih območjih,
  • na ladjah in drugih plovilih,
  • na letalih.

Ta pravilnik se ne uporablja za električne vleke na železnicah in za posebne namene, kot so naprave za napajanje elektrofiltrov in podobno.

V veljavo je stopil 8. januarja 2022.

V povezavi z objavljenim pravilnikom bo v kratkem izšlo tudi novo EZS priporočilo Zaščita nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj, ki bo razlagalni dokument pravilnika.

Scroll to Top