Vabilo na spletni seminar: Zaščita pred delovanjem strele in zahteve za nizkonapetostne električne inštalacije v luči novih Pravilnikov in smernic (TSG-N-002:2021, TSG-N-003:2021)

SDGSS vabi k udeležbi na spletnem seminarju za področje zaščite pred delovanjem strele.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo prenovljena pravilnika iz področja nizkonapetostnih inštalacij in zaščite stavb pred delovanjem strele. Skupaj s pravilnikoma sta izdani tudi pripadajoči tehnični smernici.

SDGSS ta seminar organizira kot posvet o strokovno teoretičnih problemih in praktičnih izvedbah ter zablodah pri pripravi in nameščanju sistemov zaščite pred delovanjem strele v kombinaciji z ozemljitvami in NN inštalacijami. Predavatelji bodo predstavili novitete na področju tehničnih predpisov ter različne primere iz prakse na področju nizkonapetostnih inštalacij ter zaščite pred strelo. Predvsem se pojavlja vprašanje usklajenosti pravilnikov in smernic z drugimi predpisi in kaj so bistvene spremembe, ki jih prinašata pravilnika in tehnični smernici za projektante, izvajalce, preglednike v praksi.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

Izobraževanje na daljavo – videokonferenca, webinar
Datum: 15.12.2021, od 9.00 do 13.00 ure
Organizator dogodka: SDGSS
Izvedba dogodka: MCPZ

VSEBINA

• Uvodni pozdrav (Prof. Dr. Maks Babuder)
• Ogroženost EE naprav, napeljav in postrojev zaradi strele v luči naravovarstveno naravnane bodoče strukture in tehnologije njihovega proizvodnega ter porabniškega dela pa tudi spremenjenega NN in SN omrežja (Prof. Dr. Maks Babuder)
• Nova Pravilnika in tehnični smernici ter njihova usklajena raba v dnevni praksi (mag. Boris Žitnik)
• Najprimernejši zapisniki ter tabele za poročila preglednika NPK (mag. Dejan Senekovič)
• Novi trendi in predpisi ter priključevanje objektov, instalacij in virov iz vidika uporabnika (mag. Peter Kaube)


IZS kreditne točke:
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Rok za prijavo:
Do konec delovnika 13. 12. 2021.

Scroll to Top