Objava novih pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernic

V Uradnem listu št. 140/2021 sta bila objavljena nova pravilnika:

Pravilnika sta stopila v veljavo 18. septembra.

Na spletnih straneh vlade RS, na področju za graditev sta bili 21. septembra objavljeni tudi pripadajoči tehnični smernici:

Novosti in spremembe v pravilnikih

Oba pravilnika prinašata kar nekaj novosti, predvsem prinašata novosti glede:

 • prvih preverjanj, uvedbe preverjanj v ustreznih fazah gradnje, vzdrževanje in redna preverjanja električnih inštalacij;
 • točne opredelitve del, katera lahko opravlja le preglednik z NPK za preverjanje zahtevnih inštalacij (v praksi se dostikrat ni vedelo, kaj lahko kdo opravlja);
 • točno so opredeljene so zahtevne in manj zahtevne inštalacije.

Novosti in spremembe v tehničnih smernicah

V obeh tehničnih smernicah je nekaj novosti, in sicer:

 • V obeh smernicah so popravki, smernica NNELI je po novem usklajena s tehnično smernico za požarno varnost (poglavje zasilne razsvetljave).
 • V obeh smernicah so dodani primeri zapisnikov – smernica NNELI ima poleg zapisnika o preverjanju električnih inštalacij dodane še zapisnike za preverjanje:
  • polnilnice električnega vozila,
  • fotonapetostnega sistema in
  • kakovosti električne energije;
 • Smernica NNELI ima razširjena / dodana poglavja:
  • električne razdelilnike (RAZŠIRJENO),
  • zahteve za posebne primere električnih inštalacij (RAZŠIRJENO),
  • Energijska učinkovitost električnih inštalacij (NOVO),
  • Zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja električne opreme (RAZŠIRJENO),
  • Preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij (RAZŠIRJENO)
  • bolj so opredeljeni tudi vzdrževalni pregledi.
Scroll to Top