Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih: jesen – zima 2021

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v drugi polovici leta 2021 začetno in obnovitveno izobraževanje kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Izobraževanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so nevarni zaradi nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev ter okolja.

Na izobraževanje vabimo delavce s področja del in opravil (PO):

  1. PO1: delavci, ki delajo ali so lahko prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma,
  2. PO2: sektorski in vodstveni kadri in
  3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo oziroma popravljajo opremo za eksplozijsko ogrožene prostore ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti.

Izobraževanje lahko po dogovoru organiziramo tudi posebej za določeno podjetje, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program izobraževanja, prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve. Za izvedbo izobraževanja nas kontaktirajte na info.ex@ezs-zveza.si.

Elektrotehniška zveza Slovenije prireja tudi specialistično izobraževanje (skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije) za pooblaščene inženirje na temo «Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito (PO4) in izobraževanje po posebnem programu za nadzornike oziroma izvajalce nizko napetostnih električnih inštalacij (NNELI).

Epidemija Covid 19 še vedno traja. Zato bodo vsa izobraževanja potekala na daljavo s podporo aplikacije MS TEAMS. Potekala bodo enako kot na klasičnem izobraževanju, z eno samo razliko in sicer, da bodo slušatelji sledili predavanjem na zaslonu svojega osebnega računalnika, ali pa na velikem zaslonu sejne sobe v podjetju, kjer so zaposleni (če se bo podjetje odločilo za tak način izobraževanja njihovih delavcev).

Razpisani datumi za drugo polletje 2021

ZAČETNO/OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

  • 28. in 29. september 2021 ter 23. in 24. november 2021 v Domžalah
  • 2. in 3. november 2021 ter 7. in 8. december 2021 v Mariboru

OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PORIDOBLJENEGA ZNANJA

  • 20. oktober in 15. december 2021 v Domžalah
  • 27. oktober in 22. december 2021 v Mariboru,

Prijave za izobraževanje zbiramo tukaj.

Cenik seminarjev

SEMINAR ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

  1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih: 285,00 EUR
  2. PO2: sektorski in vodstveni kadri: 390,00 EUR
  3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijsko ogroženih prostorih: 390,00 EUR

SEMINAR ZA OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE S PREIZKUSOM PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Za vse udeležence enako v višini: 250,00 EUR

Navedene cene ne vključujejo DDV.
V ceno so zajeti naslednji stroški: priprava strokovnih gradiv, organizacija in izvedba seminarjev, izvedba praktičnega dela izobraževanja in zaključnega preizkusa pridobljenega znanja kandidatov.
Navedene cene veljajo, če se na izobraževanja prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali izobraževanje preložiti na kasnejši termin.

Lokacija, termin, in časovni potek izobraževanja

Za udeležence iz Štajerske in Koroške regije ter Prekmurja bo izobraževanje potekalo v Mariboru, za ostale pa v Domžalah.
O točnem terminu, lokaciji in urniku izobraževanja bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav.

Na osnovi prejetih prijav za praktični del izobraževanja se bomo s kandidati dogovorili še za način izvedbe le-tega. Še enkrat opozarjamo, da razvoj pandemije Covid-19 vpliva na termine, število udeležencev in lokacijo izobraževanja! Zato predvidevamo, da bomo pretežni del teh izvedli tudi na daljavo s podporo računalniške aplikacije MS TEAMS.

Dodatne informacije

Več informacij o izobraževanjih

Dodatne informacije o izvedbi izobraževanj lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si
tel.: 01 511 30 00

Scroll to Top