Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, jesen 2020

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 14. člen) in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 10.člen) opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli.

Pripravljalni seminar bo potekal od 5. do 9. oktobra 2020 v Hotelu PAKA v Velenju.

Pred prijavo na seminar je priporočljivo, da se na IZS pozanimate, ali izpolnjujete pogoje za prijavo na strokovni izpit.

Glede na aktualne razmere v zvezi s korona virusom COVID-19 bomo izvedli seminar v skladu z navodili NIJZ, ki bodo veljala v času izobraževanja (osebna prisotnost udeležencev ali izobraževanje na daljavo).

Za čas od vstopa v hotel do prihoda v prostor dogodka oz. do mesta, kjer boste sedeli, in za druge obhode po hotelu (npr. stranišče, avla, restavracija) si morajo udeleženci nadeti zaščitne maske. Prosimo, da jih imate s seboj. Prosimo tudi, da si ob vstopu in izhodu v kateremkoli prostoru hotela razkužujete roke in da nasploh upoštevate vse ukrepe v zvezi s preprečevanjem širitve okužbe virusa Covid-19.

V predavalnici bodo mesta ustrezno označena, da bo med udeleženci zagotovljen 1,5 m razdalje.


Scroll to Top