Seminar Projektiranje notranje razsvetljave

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter energetske učinkovitosti stavb postavljajo pred projektanta zahteve, ki jih je v projektu notranje razsvetljave nujno potrebno upoštevati. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi veljavne standarde in priporočila s področja razsvetljave v prostoru. V sklopu seminarja pa bomo poleg zgoraj omenjenih regulativnih dokumentov predstavili tudi sodobne pristope k projektiranju pisarniške razsvetljave ter jih praktično preverili s pomočjo simulacij in izračunov v programskem paketu DIALux.

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, izvajalcem, kakor tudi inštalaterjem, vzdrževalcem in preglednikom sistemov notranje razsvetljave.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Izvajalca usposabljanja

Prof. dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 20 let.

as. dr. Matej B. Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z načrtovanjem ter meritvami notranje in zunanje razsvetljave. Na področju razsvetljave ima že več kot 20 let izkušenj.

Kotizacija

znaša 130,00 EUR + 22% DDV,

plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543

Kotizacija vključuje 1,5 ure seminarja, 2,5 ure praktičnega dela, preizkus znanja, gradivo in potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Da bi omogočili udeležencem seminarja aktivno sodelovanje na predavanju predvsem pa praktično izkušnjo pri delu s programom DIALux je število udeležencev omejeno na 10. Priporočamo čim bolj zgodnjo prijavo s katero si boste zagotovili udeležbo na seminarju.

Prijave zbiramo do 3 dni pred začetkom seminarja.


Scroll to Top