Jesenska ekskurzija Elektrotehniškega društva DBK

Jesenska popoldanska ekskurzija 18.10.2019 je vključevala:

  • predstavitveni ogled soproizvodnje električne energije in toplote v podjetju ESOL,
  • predstavitveni ogled fotovoltaične proizvodne enote ELDES na posestvu Šuklje v Desincu
  • strokovna diskusija, skupni obed in druženje v Desincu.

SPTE – elektrarna na biomaso v tovarni ESOL

Esol d.o.o. je invalidsko podjetje , ki se ukvarja z lesno predelovalno dejavnostjo. Osnovna dejavnost podjetja je lesna predelava in sicer razvoj, proizvodnja in prodaja v različnih, med seboj povezanih proizvodnih programih:

  • Program dolžinsko in širinsko lepljenih plošč iz masivnega lesa ter polizdelki in deli pohištva iz masivnega lesa.
  • Program lesenih masivnih elementov za izdelavo karoserije (poda in zunanjega oboda- lupine) caravan počitniške prikolice in avtodome.
  • Program energetika – soproizvodnja elektrike in toplote iz lesne biomase (OVE)
  • Program proizvodnje lesnih briketov za kurjavo
  • Ostale proizvodne storitve (sušenje lesa, graviranje,…)

Lesni odpadki, ki nastajajo v procesu proizvodnje so podjetje vzpodbudili, da so posegli tudi na področje energetike. Od leta 2012 je v sklopu tovarne organizirana soproizvodnja toplote in električne energije v sodobni kurilni napravi na lesno biomaso moči 5,14 MW toplote in 950 kW električne energije.

V tovarni nas je sprejel g. Ivan Lakner s sodelavci. V grobem smo si ogledali celotno proizvodnjo in nato z zanimanjem soproizvodnjo elektrike in toplote iz lesne biomase (OVE). Postroj obratuje na principu kurjenja lesnih odpadkov, v plašču peči se segreva termično olje, ki preko toplotnega izmenjevalca segreva in uparja silikonsko olje, ki  poganja turbino z električnim generatorjem.

FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA ELDES 1, 2 in 3

Na Desincu pri Črnomlju je investitor g. Igor Šuklje zgradil fotovoltaične elektrarne v treh sklopih. Skupna moč vseh treh elektrarn je cca 2,4 MWe, z letno proizvodnjo cca 2,8 GWh električne energije. Solarni moduli so nameščeni na površini cca 7 ha. Iz modulov preko razsmernikov, varnostnih, nadzornih in merilnih podsklopov ter transformacije iz 0,4 na 20 kV se proizvedena električna energija oddaja v javno omrežje.

Sprejel nas je g. Igor Šuklje in njegova družina. Ogledali smo si polja z nameščenimi solarnimi moduli. Cca 50 kWe je nameščenih tudi na gospodarskem poslopju. V kratki predstavitvi nam je lastnik opisal tehnične karakteristike, pa tudi problematiko, vezano na klimatske pogoje in samo obratovanje elektrarne.
Družina Šuklje se ukvarja tudi s kmetijstvom in čebelarstvom, zato smo si z zanimanjem ogledali tudi ta segment.

Naše druženje smo nadaljevali na isti lokaciji najprej s strokovno debato in nagovori nekaterih članov društva, nato pa še z živahnim, sproščenim klepetom ob dobri hrani.

Zadovoljni nad dobro organizacijo dogodka s strani prizadevnih članov in lepimi vtisi nad skupno preživetim popoldnevom ob zanimivih strokovnih temah, za katere sta poskrbela naša gostitelja, smo se v pozni večerni uri odpravili domov preko Črnomlja in Semiča v Novo mesto.

Zapisal: Zmago Udovič
Fotografije: ESOL, ELDES, člani društva

Scroll to Top