Harmonizirani standardi z dne 26. 11. 2019

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je bil na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije št. 2019/1956 z dne 26. novembra 2019 v Uradnem listu EU L 306 (z dne 27.11.2019, str. 26–34) objavljen nov seznam harmoniziranih standardih za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo v določenih napetostnih mejah ter so pripravljeni v podporo direktivi 2014/35/EU.

Ta seznam je dosegljiv preko linka: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574871075040&uri=CELEX:32019D1956.
V prilogi je dostopen ta dokument v slovenskem jeziku (v PDF formatu).

Ob tej priliki naj vas tudi spomnimo, da se od 1. decembra 2018 reference harmoniziranih standardov objavijo ali umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije z „Izvedbenim sklepom Komisije“.

Sklice objavljene v okviru direktive 2014/35/EU (LVD direktiva), lahko najdete v sporočilu Komisije, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu C 326 (14. 9. 2018) in v novem izvedbenem sklepu Komisije. Zato jih je potrebno brati skupaj, ob upoštevanju, da lahko poznejše odločitve spremenijo že prej objavljeno sklicevanje na referenčni standard.

Komisija bo sicer zaradi lažjega pregleda zagotovila povzetek seznama(ov), vendar bo le-ta imel zgolj informativno vrednost (ne bo imel pravne veljave). Povzetek bo združil sklicevanja na harmonizirane standarde, ki jih je Komisija že objavila v seriji L ali C OJ EU, in seznam vseh referenc, ki še vedno zagotavljajo domnevo o skladnosti (v trenutku objave).

Za morebitne dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

Lep pozdrav,

Walter Istenič
Sekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Direktorat za notranji trg
Sektor za proizvode
 
Kotnikova 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 400 37 10
walter.istenic@gov.si
http://www.mgrt.gov.si/


Scroll to Top