O varnosti električnih inštalacij

Izvleček iz študije o stanju nizkonapetostnih električnih inštalacij v EU, »TOWARDS IMPROVED ELECTRICAL INSTALLATIONS IN EUROPEAN HOMES«,  »How improved safety levels can save lives, improve lifestyle and increase property value«. Communication Paper edited by the Forum for European Electrical Domestic Safety (FEEDS) .

In poročilo LEONARDO  ENERGY, Overview of Regulations for Electrical Safety in European Residential Buildings , Prof.dr. Ronnie Belmans K. U. Leuven, Belgium

1. Nadzor

Redni periodični nadzor električnih  inštalacij  v  stavbah je predvsem  potreben  za ugotavljanje stanja in preventivno odpravljanje napak ter odpovedi. Potrebnost periodičnih pregledov je predvsem pomembna  zaradi preprečevanja nastanka požara ali električnega udara.

2. Varnost

Električna varnost v stavbah je opredeljena  v treh nivojih

  1. Električni sistem s povezavami, razdelilnikom, zaščitnimi komponentami, kabli, stikali in vtičnicami.
  2. Električni aparati in oprema , ki se uporablja v stavbi
  3. Zavedanje o električni varnosti pri uporabnikih, (gostih, stanovalcih) in njihovo  ustrezno ravnanje

3. Nevarnost

Potencialna nevarnost nezgode v zvezi z električno inštalacijo

Ocenjuje se, da pomeni 60% starih stavb z električnimi inštalacijami, ki niso ustrezno urejene in vzdrževane grožnjo ter dejavnik tveganja pri uporabi.

Potrebna bi bila taka obnovitev, da bi bilo zadoščeno varnostnim pogojem in tudi povečanemu številu priključenih aparatov v stavbah.

4. Obnavljanje

Ocena obnavljanja električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah se je iz 2% dvignila v zadnji dekadi na 4%  letno. Vsekakor se delež ne obnovljenih stavb , ki niso varna zaradi staranja  in penetracije novih  električnih aparatov  hitro stopnjuje. Požar je bistveni dejavnik tveganja. Premalo vzdrževane in nadzorovane električne inštalacije so glavno tveganje za nastanek požara.

5. Povzetek

Povprečna doba evropske stavbe je 200 let. Okoli 70% evropskih stavb je starejših ob 30 let.

Lahko predvidevamo , da se te stavbe adaptirajo, vzdržujejo in obnavljajo toda električne instalacije niso vedno obnovljene po aktualnih standardih in ni zanesljivo , da take stavbe izpolnjujejo kriterije električne varnosti ,ki se danes zahteva.

Več kot 60% registriranih požarov se dogaja v področju stavb. Statistika kaže 3,2 primera požara na 1000 bivalnih enot  na leto.  Za Francijo velja domneva , da je vzrok za  25% požarov v stavbah  v elektriki. Angleži so analizirali posledice požarov katerih vzrok tiči v elektriki za razliko od ne električnih vzrokov. Ugotovili so , da  so stroški posledice požara ,kjer je vzrok elektrika tudi petkrat višji kot pri požaru, ki je nastal kot posledica  ne električnega vzroka.

Zbral in priredil, mag. Rudi Zorko dipl.el.inž.

V Ljubljani 1.9.2013

Scroll to Top