Pomladanska ekskurzija Elektrotehniškega društva DBK

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:

– predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež,
– predstavitev podjetja in ogled proizvodnje KOLEKTOR ETRA Ljubljana,
– ogled Tehničnega muzeja Slovenije – Bistra in
– skupni obed in druženje v okolici Ljubljane.

TEM Čatež

je podjetje, ki bil na Čatežu leta 1973 ustanovljen v sestavi ljubljanskega podjetja ELMA. Njihovi prvi produkti so bili žarnična grla, vrstne sponke in nadalje do vse zahtevnejših bakelitnih izdelkov, likalnikov in drugih produktov. Leta 1980 je bila zgrajena tovarna na današnji lokaciji. Bili nosilci proizvodnje kovinskih komponent za celotni ELMO. Sledila so tudi težka leta, ko se je ob propadu podjetja ELMO obrat moral osamosvojiti, zastaviti lastni program ter osvojiti nove trge. Odgovornemu vodstvu in sodelavcem je to uspelo in nazadnje leta 2018 dogradili in temeljito prenovili svoje proizvodne prostore.

V novih, arhitekturno nagrajenih prostorih nas je sprejel izvršni direktor Andrej Bajuk s svojimi najožjimi sodelavci. Danes so uspešno podjetje, z izvozom v 27 držav, prepoznavni po več linijah stikal, vtičnic ter ostalih vse zahtevnejših, za sodobne stavbne inštalacije potrebnih elementov. Svojo prednost iščejo v prilagodljivosti izvedbe in dizajna produktov najzahtevnejšim kupcem. Predstavljena nam je bila množica rešitev in zanimivih referenc. Navdušuje urejenost njihove proizvodnje in delovnih mest, ki najbolje predstavlja duha podjetja in odnosov v njem.

KOLEKTOR ETRA

Začetek družbe ETRA 33, Energetski transformatorji, d.o.o., sega v leto 1933. Prvotna dejavnost je bila servis manjših transformatorjev in izdelava elementov za elektrodistribucijo. Leta 1954 so izdelali prvi transformator, v celoti razvit v podjetju. Tedaj kot podjetje Jambor se je združilo s podjetjem Energoinvest, Sarajevo in začelo poslovati pod novim imenom – Energoinvest Sarajevo, Tovarna transformatorjev Ljubljana. Leta 1966 je bila zgrajena tovarna na sedanji lokaciji, v Črnučah. Razvoj dogodkov, vezan na politične in gospodarske spremembe v letih 1990 in 1991, je povzročil zmanjšanje obsega proizvodnje in števila zaposlenih. Po tem obdobju je tovarna preusmerila svoje prodajne aktivnosti na evropski trg. Leta 1997 je podjetje začelo poslovati kot delniška družba pod imenom ETRA 33, danes pa je del koncerna KOLEKTOR in se imenuje KOLEKTOR ETRA.

Sprejel nas je svetovalec glavnega direktorja Istok Jerman Kuželički s kolegoma g. Kramajem in g. Bolto. Njihov produkti so energetski, specialni in distribucijski transformatorji. Največ prodajo v Norveško, Švedsko, Dansko, Nemčijo, Veliko Britanijo ter tudi v ostale države. Gre za visoko razvite, selektivne trge. Predstavili so nam zanimive tehnične podrobnosti ter specifike trgov in zato potrebne različne zasnove, izvedbe in načine transporta ter montaž teh impozantnih električnih strojev. Posnetki referenčnih objektov so iz najsevernejših do južnih puščavskih in tropskih krajev. Še vedno zelo cenijo domač trg in veliko pozornost namenjajo servisni dejavnosti. Proizvodnja je zanimiva zaradi velikih dimenzij, zahtevanih nizkih toleranc, zahtevnih pogojev proizvodnega okolja, ob še vedno veliko potrebnega ročnega dela. V proizvodnji si sledijo transformatorji različnih izvedb, da jih sestavljene v prisotnosti kupcev preizkusijo po testih zdržnosti in učinkovitosti.

Slovenski tehnični muzej Bistra

V nekdanjem kartuzijanskem samostanu so na ogled številne stalne in občasne razstave s področij kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, elektrotehnike in tiskarstva.

Tehnično zelo razgledan, izkušen vodič nas je, tudi z zanimivimi anekdotami ter nenapisanimi podrobnostmi,  popeljal skozi za nas najbolj zanimive muzejske zbirke. Poleg najstarejših predmetov izpred naše dobe smo se največ časa zadržali pri vozilih, motociklih, kolesih ter razstavi inž. Severja, ki je preko izdelkov IMVja pomembno zaznamoval Dolenjsko industrijo.

Kašča Mrlačnik

je poskrbela za večerjo in naše druženje v prijetnem okolju. Nazdravili smo uspešni spremembi imena društva ter potrditvi novega statuta.

Pot domov je šla po znani cesti, ob klepetu, zelo dobrimi vtisi za katere so poskrbeli naši gostitelji v TEM Čatež in KOLEKTOR ETRA. Oboji imajo veliko skupnega. Poleg izjemne zavzetosti skupno iskanje dodatnih razvojnih znanj v domačem okolju ter spoštovanje sodelavcev in okolja v vseh pogledih. Obojim se še enkrat zahvaljujemo za sprejem, predstavitvi ter izkazano pozornost.

Zapisal: Srečko Križman
Fotografije: TEM Čatež, KOLEKTOR ETRA, člani društva

Scroll to Top