35. letno srečanje elektrotehnikov Slovenije v Mariboru

V Mariboru je v petek 25. maja 2018 je potekalo 35. letno srečanje elektrotehnikov Slovenije, vključenih v društva pri Elektrotehniški zvezi Slovenije. Organizacija in vodenje je potekala skupaj z Elektrotehniškim društvom Maribor. Srečanja se je udeležilo 35 predstavnikov vseh slovenskih elektrotehniških društev in strokovnih organizacij.

Hidroelektrarna Fala je v letu 2018 praznovala 100-letnico zagona elektrarne, zato se je srečanje organiziralo v Mariboru in okolici.

Prvi postanek je bil pri Dravskih elektrarnah Maribor. Na začetku je vse udeležence uradno pozdravil predsednik ED Gero Angleitner. Sledilo je kratka predstavitev elektrarn na Dravi, ki ga je imel mag. Andrej Tumpej. Na Dravi je bilo v obdobju od leta 1918 do leta 1978 zgrajenih 8 elektrarn. HE Fala, je bila v času svojega nastanka ob zaključku prve svetovne vojne najmodernejša in najmočnejša hidroelektrarna na območju vzhodnih Alp in v srednji Evropi ter nosilec industrijskega razvoja in električnega omrežja v osrednji in severovzhodni Sloveniji. Po predstavitvi je sledil ogled Centra vodenja v stavbi DEM.

Sledil je obisk Preskusnega laboratorija ICEM–TC. Infrastrukturni center za energetske meritve- tehnološki center (IECM-TC) je bil ustanovljen leta 2001. Namenjeni so vsem , ki jih zanima podporno okolje inovacij s področja močnostne elektronike. V preskusnem laboratoriju opravljajo meritve in poskuse, ki jih izvajajo v sodelovanju oz. za gospodarstvo, izobraževalnimi institucijami in drugimi. Na začetku je bil prikaz zanimivih preskusov, ki jih je predstavil mag. Darko Koritnik, sledil je ogled samega laboratorija. Po ogledu so nas pogostili s pecivom in pijačo.

Sledil je ogled HE Fala. Stari del HE Fala je bil za pomembno tehniško dediščino razglašen leta 1986. Ko so se prvotni agregati 10 let kasneje dokončno ustavili, so Dravske elektrarne Maribor v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Maribor, poskrbele za obnovo strojnice z vsemi ohranjenimi generatorji in vso pomožno opremo. Leta 2008 je bil muzejski del HE Fala z odlokom vlade Republike Slovenije razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Prvotna moč prve dravske hidroelektrarne leta 1918 je bila 20 MW (5 agregatov z vodoravnimi Francisovimi turbinami po 4 MW) in šele leta 1932 je bila dokončno dograjena še z dvema agregatoma po 7 MW, kar je povečalo moč elektrarne na 34 MW. Današnja moč HE Fala je, s tremi agregati z navpično Kaplanovo turbino, 58 MW.

Za tem je sledil še zadnji del srečanja – slavnostna seja s podelitvijo priznanj zaslužnim EZS in kosilo. Oboje je potekalo v gostišču Sobočan v Brestanici. Vse zbrane udeležence in prejemnike nagrad je pozdravil predsednik EZS, prof. dr. Ferdinand Gubina. Na kratko je vse udeležene seznanil z delom in prizadevanji EZS.

Priznanje za zaslužne člane EZS so prejeli: Andrej Krajnc, Janez Zupančič (oba ED Dolenjska), Srečko Vrčkovnik (ED Ravne na Koroškem), Leopold Knez (MIDEM), Tomi Mlinar (SIKOM) in Rudi Zorko (Odbor NNELI).

Priznanje za častnega člana EZS je prejel Ivan Leban (ED Ljubljana).

Sledilo je kosilo in hkrati tudi zaključek strokovnega srečanja.

Zapisala: Katarina Seliger
Fotografije: Gero Angleitner, Katarina Seliger

Scroll to Top