Strokovno srečanje ED Dolenjske

Elektrotehniško društvo Dolenjske  je v četrtek, 15. novembra 2018, organiziralo strokovno srečanje na sedežu društva, veliki sejno sobi stavbe Elektro Ljubljana, DE Novo mesto.

Program srečanja so sestavljala tri predavanja s področij energetskih virov in njihovega vključevanja v elektroenergetski sistem, samooskrbe stavb v kombinaciji s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih ali drugih virov ter učinkovitosti električnih pogonskih sistemov:

1. Prehod energetike na nove vire in izzivi EES 
(Inženirska akademija Slovenije, prof. dr. Ferdinand Gubina)

2. Tehnično ekonomski vidiki samooskrbe z električno energijo iz OVO
(GEN I SONCE –  Gregor Hudohmet, direktor)

3. Analiza energijske učinkovitosti električnih pogonov v industrijskem okolju
(Elektrotehniško društvo Dolenjske, Luka Koprivc)

Že med samimi predavanji je, ob moderatorstvu podpredsednika ED D Balant Silvota, potekala živahna in zanimiva diskusija. Profesor Gubina ja nakazal odprtost možnosti ter, ob znatni rasti rabe električne energije, potrebo po odgovornem načrtovanju, odločanju ter ukrepanju za skladen nadaljnji razvoj oskrbe v Sloveniji. Ob tem je podprl tudi pravilno vključevanje obnovljivih virov ter samooskrbe, na kar se je navezal naslednji predavatelj, direktor GEN I SONCE. Predstavil je trenutno situacijo in perspektivnost samooskrbe v luči razvoja novih tehnologij za podporo aktivnemu odjemu, E-mobilnosti, ipd. Še posebej je razložil pojem samooskrbe, ki je glede pomena osnovnega distribucijskega omrežja večkrat zmotno razumljen. Zadnji predavatelj Luka Koprivc je predstavil stanje tehnike na področju, v povprečni industriji najbolj zastopanih porabnikov, elektromotornih pogonskih sistemov. Osredotočil se je na primer določitve karakteristik in skupnega izkoristka pogona frekvenčno regulirane črpalke s tehnično ekonomsko analizo upravičenosti posodobitve tega.

Po predavanjih je sledilo druženje, z dokončno izmenjavo pogledov, mnenj ter željami in predlogi za podobne dogodke.
 
Društvo se zahvaljuje predavateljem in udeležencem.

Zapisal: Srečko Križman
Fotografije: Srečko Križman

Scroll to Top