OSVEŽILNI SEMINAR – Nov Gradbeni zakon

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Datum seminarja: 25. oktober 2018
Lokacija: Hotel Alma – Grad Hrib, Hrib 4a, Preddvor

Program in vsebina delavnice:

Vsebina

1. Del: Pravice, odgovornosti in obveznosti udeležencev v postopku do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
2. Del: Gradnja in uporaba objekta

Program

8.30 – 09.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV
09.00 – 14.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.:    ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV
14.00 – 14.30 ODMOR
14.30 – 16.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.: ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV

Kotizacija

Kotizacija v višini 150,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.


Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!


Scroll to Top