Harmonizirani standardi z dne 15. junija 2018

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo “nov” Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

Navedeni seznam je bil objavljen 15. junija 2018 v Uradnem listu Evropske unije št. C 209 in nadomešča vse predhodne sezname.

Seznam je dosegljiv preko ikone  na vhodni spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (spodaj levo) oziroma preko spletnega naslova, kjer so na voljo različni podatki povezani z nizkonapetostno električno opremo(Delovna področja ministrstva/Notranji trg/Sektor za storitve in proizvode/Proizvodi/Nizkonapetostna električna oprema/Seznam harmoniziranih standardov).

Sicer pa vam za neposredni dostop pošiljamo ″link″ do strani, kjer je navedeni seznam standardov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(04)&from=SL

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo.

Lep pozdrav,

Walter Istenič
Sekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Direktorat za notranji trg
Sektor za proizvode
 
Kotnikova 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 400 37 10
walter.istenic@gov.si
http://www.mgrt.gov.si/

Scroll to Top